Phấn đấu 100% xã được công nhận đạt chuẩn NTM trong năm 2021

Nhà đất 07/03/2021 - 18:35

Đó mục tiêu mà tỉnh BR-VT đặt ra để thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2021.

Phấn đấu 100% xã được công nhận đạt chuẩn NTM trong năm 2021 - ảnh 1

Trong năm 2021, chương tình MTQG xây dựng NTM tỉnh phấn đấu 100% xã hoàn thành xây dựng NTM. Trong ảnh: Đường giao thông nông thôn xã Tam Phước (huyện Long Điền) được đầu tư khang trang, sạch đẹp.

Cụ thể, trong năm 2021, tỉnh phấn đấu 6 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, hoàn thành mục tiêu 45/45 xã đạt chuẩn NTM (đạt 100%; TX. Phú Mỹ, huyện Châu Đức và huyện Xuyên Mộc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Trên địa bàn tỉnh hiện đã có 39/45 xã đạt chuẩn NTM; 18 xã đạt chuẩn NTM nâng cao (trong đó có 7 xã đã được công nhận). Tỉnh có 2 huyện là Long Điền và Đất Đỏ được công nhận là huyện NTM; TP. Bà Rịa được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Thu nhập bình quân đầu người tại các xã xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh đạt 60 triệu đồng/người/năm, tăng 30 triệu đồng so với 2015.

Tin, ảnh: KIM HỒNG