Phấn đấu thành lập Phòng điều tra thân thiện với trẻ em vào năm 2025

Xã hội 25/06/2020 - 09:15

Theo Kế hoạch số 128/KH-UBND của UBND TP Hà Nội ngày 17-6-2020 về chỉ đạo các cấp, ngành TP tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em trên địa bàn TP, UBND TP đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 thành lập được Phòng điều tra thân thiện với trẻ em.

Đồng thời, phấn đấu 100% học sinh được hướng dẫn, giáo dục kiến thức, kỹ năng sống và kỹ năng tự bảo vệ trước các hành vi bạo lực, xâm hại với nội dung phù hợp từng lứa tuổi; đảm bảo 100% cơ sở y tế cấp xã, cấp huyện được tăng cường nâng cao năng lực y tế, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho trẻ em; 100% trẻ em trong các vụ việc khi được phát hiện đều được can thiệp, trợ giúp kịp thời, hiệu quả…

Để đạt được các mục tiêu trên, UBND TP nêu rõ một số nội dung trọng tâm cần thực hiện gồm: Truyền thông vận động, giáo dục nâng cao nhận thức, hướng tới cam kết chặt chẽ về trách nhiệm và hành động thiết thực của các cấp, các ngành, các tổ chức và chuyển đổi hành vi của người dân về thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em, đặc biệt là phòng, chống bạo lực, xâm hại, bóc lột và phòng chống tai nạn thương tích trẻ em.

Tuyên truyền, cung cấp thông tin về Tổng đài điện thoại Quốc gia bảo vệ trẻ em 111-trực 24/24g, miễn phí cước cuộc gọi và Trung tâm Cung cấp Dịch vụ công tác xã hội Hà Nội-024.3525.662 về bảo vệ trẻ em.

Phấn đấu thành lập Phòng điều tra thân thiện với trẻ em vào năm 2025 - ảnh 1

Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2025 có 100% học sinh được hướng dẫn, giáo dục kiến thức, kỹ năng sống và kỹ năng tự bảo vệ trước các hành vi bạo lực, xâm hại.

Đồng thời, tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ các cấp, các cơ quan thực hiện các quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em, đặc biệt là cán bộ làm công tác trẻ em các cấp và cộng tác viên làm công tác trẻ em tại thôn, tổ dân phố, khu dân cư; tập huấn, cung cấp kiến thức, kỹ năng cho cha mẹ/người chăm sóc trẻ, và bản thân trẻ em về các kỹ năng bảo vệ trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích; kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ, phòng, chống bạo lực, xâm hại, bóc lột trẻ em, nhất là bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục về đạo đức nghề nghiệp, các loại hình, kỹ năng phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; nâng cao năng lực y tế cho cán bộ, nhân viên y tế trong việc tiếp nhận, tư vấn, khám, chữa bệnh cho trẻ em là nạn nhân của bạo lực, xâm hại; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ CA các cấp làm công tác điều tra thân thiện với trẻ em.

Bên cạnh đó, thu thập, quản lý chặt chẽ, hiệu quả số liệu trẻ em và thực hiện quyền trẻ em. Thường xuyên rà soát, tổng hợp số liệu trẻ em nói chung, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt nói riêng, trong đó chú ý tới nhóm trẻ em bị tai nạn thương tích, trẻ em bị bạo lực, xâm hại, bóc lột làm cơ sở cho việc xây dựng các giải pháp bảo vệ trẻ em, đặc biệt phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại, bóc lột trẻ em và can thiệp hỗ trợ hiệu quả cho trẻ em trước bạo lực, xâm hại, bóc lột.

Tăng cường nắm bắt tình hình, chủ động phát hiện những hành vi vi phạm quyền trẻ em, đặc biệt bạo lực, xâm hại trẻ em trong trường học, gia đình, cộng đồng. Kịp thời tiếp nhận, xác minh, điều tra, kết luận, xử lý đối tượng vi phạm nghiêm minh, đồng thời tiến hành can thiệp, hỗ trợ hiệu quả cho trẻ em, đảm bảo các quyền và lợi ích tốt nhất cho trẻ em, không để nạn nhân bị tổn thương trong quá trình điều tra, xử lý đối tượng vi phạm.

Tăng cường công tác phối hợp liên ngành giữa các cơ quan, tổ chức, đoàn thể thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em, giải quyết các vấn đề liên quan đến trẻ em đặc biệt trong việc hỗ trợ, can thiệp các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại; Xây dựng mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa 3 môi trường giáo dục: gia đình, nhà trường, xã hội và giữa các cấp, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức với trẻ em nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em đặc biệt trong phòng, chống bạo lực, xâm hại, bóc lột trẻ em và tai nạn thương tích trẻ em.

Tiếp tục xây dựng, duy trì và phát triển các loại hình cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu của công tác bảo vệ trẻ em như: Trung tâm Cung cấp dịch vụ công tác xã hội Hà Nội, Điểm tư vấn, tham vấn trẻ em tại cộng đồng, trường học... Đảm bảo hoạt động của các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em trong việc tiếp nhận, can thiệp, trợ giúp trẻ em bị bạo lực, xâm hại đạt hiệu quả tốt nhất; Cải thiện chất lượng dịch vụ và kỹ năng cung cấp các dịch vụ bảo vệ chăm sóc trẻ em.

Cùng đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra toàn diện việc thực hiện quyền trẻ em tại các đơn vị, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở giáo dục, xử lý nghiêm minh đối tượng vi phạm quyền trẻ em, bạo lực, xâm hại, bóc lột trẻ em.

Thịnh An