Phần mềm của ngành Thanh tra tỉnh: Hiệu quả nhiều mặt

Công nghệ 30/11/2020 - 23:28

Không chỉ giải quyết tình trạng chồng chéo, phần mềm Hỗ trợ lập kế hoạch thanh tra và xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra (viết tắt là phần mềm) mà Thanh tra tỉnh Khánh Hòa đưa vào sử dụng 1 năm qua còn tạo tiền đề hình thành cơ sở dữ liệu toàn ngành về thanh tra, kiểm tra khi được ứng dụng trên toàn quốc.

Phần mềm của ngành Thanh tra tỉnh: Hiệu quả nhiều mặt - ảnh 1

Dùng phần mềm xử lý chồng chéo

Nhằm chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp (DN), ngày 17-5-2017, Thủ tướng Chính phủ ra Chỉ thị số 20, nêu rõ: “Khi xây dựng, phê duyệt kế hoạch thanh tra hàng năm không để xảy ra tình trạng thanh tra, kiểm tra quá 1 lần/năm đối với DN”. Từ đó, Chánh Thanh tra tỉnh được giao chủ trì, xử lý trùng lắp trong xây dựng, triển khai kế hoạch thanh, kiểm tra DN và xử lý phản ánh của DN về hoạt động trên. Đây là nhiệm vụ khó khăn bởi công việc này phải làm thủ công hàng tháng mà kết quả vẫn không chính xác. Năm 2017, Thanh tra tỉnh phải rà soát 1.200 DN trước khi xây dựng kế hoạch thanh tra, phát hiện 21 trường hợp chồng chéo. Năm 2018, trong 2.205 DN được rà soát, phát hiện 1.548 trường hợp chồng chéo.

Phần mềm của ngành Thanh tra tỉnh: Hiệu quả nhiều mặt - ảnh 2

Buổi tọa đàm cuối tháng 11-2020 tại Thanh tra tỉnh với thanh tra 5 tỉnh, thành phố về ứng dụng phần mềm.

Từ thực tế đó, tháng 8-2019, Thanh tra tỉnh đã hoàn thiện phần mềm và đưa vào sử dụng. Ông Trương Thanh Phong - Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh cho biết, phần mềm được đưa vào ứng dụng tại tỉnh với 4 phân hệ chính, tự động rà soát chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra (DN và cơ quan hành chính sự nghiệp); hỗ trợ xây dựng kế hoạch thanh tra; hỗ trợ trình tự, thủ tục tiến hành 1 cuộc thanh tra hành chính; theo dõi tiến độ thanh tra; thống kê báo cáo…

Trong đó, quan trọng nhất là phân hệ Hỗ trợ lập kế hoạch thanh tra, xử lý chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra DN và theo dõi tiến độ, hỗ trợ tiến hành 1 cuộc thanh tra hành chính. Phân hệ cho phép quản trị hệ thống và phân quyền; quản lý quy trình nghiệp vụ; lập kế hoạch thanh, kiểm tra; cảnh báo chồng chéo khi lên kế hoạch; nhắc nhở, giám sát việc thanh, kiểm tra; tự động phân tích dữ liệu thanh tra và đưa ra cảnh báo trong khi vận hành. Phân hệ còn gán mẫu biểu cho các đối tượng hành chính sự nghiệp; quản lý mẫu biểu theo tiến độ; lập kế hoạch chi tiết; phân tích kết quả lập kế hoạch so với thực tế thanh tra; nhắc nhở kế hoạch thanh tra sắp hết hạn nhưng chưa tiến hành; cập nhật kết quả; liệt kê lịch sử thanh, kiểm tra DN…

Đề xuất ứng dụng trên toàn quốc

Theo ông Lê Hữu Trí - Chánh Thanh tra tỉnh, Chủ nhiệm đề tài, phần mềm là kết quả nghiên cứu từ đề tài khoa học cấp tỉnh “Xây dựng phần mềm hỗ trợ lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra DN trên địa bàn tỉnh” do Thanh tra tỉnh thực hiện, đã được Hội đồng Khoa học cấp tỉnh nghiệm thu loại xuất sắc, được Cục Bản quyền tác giả - Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cấp chứng nhận bản quyền. Qua hơn 1 năm đưa phần mềm vào sử dụng, tình trạng chồng chéo trong xây dựng, triển khai kế hoạch thanh, kiểm tra DN không còn; việc xử lý chồng chéo chính xác 100%; thời gian xử lý, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch chỉ còn vài phút (trước đây hơn 1 tháng). Để triển khai phần mềm, vai trò của người đứng đầu, sự phối hợp của các cấp, ngành rất quan trọng. Nếu triển khai toàn ngành, phần mềm có thể giúp thanh tra cấp tỉnh theo dõi tiến độ thanh tra; kiểm soát quá trình thanh tra. Trưởng đoàn thanh tra dễ theo dõi, chỉ đạo thành viên thông qua chức năng cảnh báo tiến độ; số hóa hồ sơ thanh tra. Ngành cũng tổ chức được cơ sở dữ liệu về kế hoạch, lịch sử, hồ sơ thanh tra, tạo tiền đề hình thành cơ sở dữ liệu toàn ngành.

Tại cuộc tọa đàm về ứng dụng phần mềm tổ chức ngày 19-11 tại Nha Trang, ông Bùi Trung Thành - Phó Chánh Thanh tra tỉnh Bình Thuận nhìn nhận, với những tính năng trên, phần mềm sẽ giúp việc lập kế hoạch thanh tra nhẹ nhàng, hiệu quả hơn. Ông Trần Minh Cảnh - Phó Chánh Thanh tra tỉnh Ninh Thuận cho biết sẽ sớm báo cáo UBND tỉnh Ninh Thuận về phần mềm và đề nghị Thanh tra Khánh Hòa hỗ trợ chuyển giao cả cơ chế pháp lý để đơn vị nghiên cứu, tham mưu xây dựng phù hợp với địa phương. Ông Nguyễn Kiến Quốc - Phó Chánh Thanh tra TP. Hồ Chí Minh đề nghị “đặt hàng” chuyển giao phần mềm trong năm 2021.

Trước đó, vào tháng 6, tại buổi tọa đàm khoa học do Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra (Thanh tra Chính phủ) tổ chức tại Hà Nội, đa số đại biểu cho rằng, phần mềm có tính ứng dụng cao; hỗ trợ nhiều hoạt động thanh, kiểm tra. Nhiều đại biểu đề xuất nghiên cứu phát triển phần mềm để ứng dụng toàn quốc trên cơ sở đánh giá hiệu quả triển khai; điều kiện đảm bảo thực hiện; khó khăn, thách thức khi áp dụng tại tỉnh và dự liệu khó khăn khi áp dụng toàn quốc.

Được biết, tác giả đề tài sẵn sàng chia sẻ bản quyền với thanh tra cấp tỉnh và Thanh tra Chính phủ.

NGUYỄN VŨ