Phát động chương trình 75.000 sáng kiến, vượt khó, phát triển

Kinh tế 28/02/2021 - 22:30

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa phát động Chương trình ''75.000 sáng kiến, vượt khó, phát triển'' trong công đoàn, đoàn viên, người lao động.

Phát động chương trình 75.000 sáng kiến, vượt khó, phát triển - ảnh 1

Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam vừa phát động Chương trình “75.000 sáng kiến, vượt khó, phát triển” trong công đoàn, đoàn viên, người lao động.

Theo đó, Tổng LĐLĐ Việt Nam yêu cầu công đoàn cơ sở tăng cường thông tin, tuyên truyền và vận động đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tham gia hưởng ứng chương trình, lồng ghép trong các nội dung tuyên truyền hoạt động Tháng Công nhân; tiếp nhận, tổng hợp và phối hợp với phòng, ban chuyên môn đánh giá, thẩm định sáng kiến, đồng thời xét chọn sáng kiến xuất sắc tiêu biểu giới thiệu với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có trách nhiệm cụ thể hóa và hướng dẫn các cấp công đoàn trực thuộc tổ chức triển khai chương trình và đề xuất các sáng kiến xuất sắc tiêu biểu gửi về Tổng LĐLĐ Việt Nam. Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ ưu tiên biểu dương sáng kiến tiêu biểu trong các lĩnh vực: An toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường, cải cách hành chính, quản lý, điều hành, y tế, giáo dục…

PHÚ AN