Phát hành thành công trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ hơn 43 nghìn tỷ đồng

Kinh tế 23/01/2021 - 02:36

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo, tháng 12/2020 các doanh nghiệp đã phát hành thành công trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trị giá 43,47 tỷ đồng, đạt 57,69% tổng giá trị đăng ký phát hành.

Theo đó, đã có 35 doanh nghiệp đăng ký 98 đợt phát hành với tổng giá trị đăng ký đạt 75,35 nghìn tỷ đồng. Trong đó, các tổ chức tín dụng chiếm 55,13%, các công ty bất động sản chiếm 5,88%, các doanh nghiệp xây dựng chiếm 4,38%, các doanh nghiệp sản xuất chiếm 3,78%, các doanh nghiệp dịch vụ chiếm 1,61%, các doanh nghiệp chứng khoán chiếm 0,87%, còn lại là các doanh nghiệp khác chiếm 28,35% tổng giá trị phát hành.

Phát hành thành công trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ hơn 43 nghìn tỷ đồng - ảnh 1

Ảnh minh họa

Về phát hành trái phiếu doanh nghiệp quốc tế, trong tháng 12/2020, có 1 doanh nghiệp đã phát hành thành công 160 triệu USD ra thị trường quốc tế với kỳ hạn phát hành bình quân đạt 5 năm.

Tính chung trong cả năm 2020, đã có 2.408 đợt đăng ký phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, trong đó có 2.228 đợt phát hành thành công, tăng 2,46 lần so với năm 2019. Tổng giá trị phát hành thành công đạt 403,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 69% tổng giá trị đăng ký, tăng 35,9% so với năm 2019.

Số doanh nghiệp phát hành thành công là 277 doanh nghiệp, trong đó có 2 doanh nghiệp đã phát hành thành công 345 triệu USD trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Hoài Nam