Phát hiện hàng trăm văn bản pháp luật chồng chéo, mâu thuẫn

Kinh tế 06/11/2020 - 18:37

Đây là con số được thông tin tại hội thảo về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước do Cục Kiểm tra văn bản qui phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) tổ chức, ngày 6/11.

Phát biểu tại hội thảo, ông Đồng Ngọc Ba, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản qui phạm pháp luật (QPPL) cho biết, trong thời gian qua, cùng với việc đẩy mạnh tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN, Chiến lược cải cách tư pháp..., công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Tuy nhiên, tình trạng các văn bản QPPL có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, không còn phù hợp với thực tiễn còn nhiều gây khó khăn, cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, nhiệm vụ xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN giai đoạn hiện nay đang đặt ra nhiều yêu cầu, nhiệm vụ mới đối với công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế và tố chức thi hành pháp luật...

Phát hiện hàng trăm văn bản pháp luật chồng chéo, mâu thuẫn - ảnh 1

Ông Đồng Ngọc Ba, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: TL)

Trước tình hình đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có chỉ đạo: “Căn cứ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và những vấn đề thực tế đã đặt ra, đồng thời để nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong việc rà soát các quy định pháp luật, kịp thời phát hiện và khắc phục những vướng mắc trong hệ thống pháp luật, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan của Chính phủ tiến hành rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo chuyên đề hoặc lĩnh vực và có báo cáo chung về kết quả rà soát để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước khi trình Quốc hội tại Kỳ họp cuối năm 2020”.

Trên cơ sở thực hiện nhiệm vụ, mới đây, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã thừa ủy quyền của Thủ tướng, thay mặt ký Báo cáo số 442 của Chính phủ về kết quả rà soát.

Ông Hoàng Xuân Hoan, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản qui phạm pháp luật cho biết, tổng số văn bản đã được các bộ, cơ quan ngang bộ, Nhóm rà soát của Tổ công tác rà soát là 8.779 văn bản, bao gồm: 249 Bộ luật, Luật; 43 Nghị quyết của Quốc hội; 44 Pháp lệnh, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 1163 Nghị định của Chính phủ; 866 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 6414 văn bản của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

Kết quả rà soát của Tổ công tác cho thấy, công tác xây dựng văn bản QPPL thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực như: Hệ thống văn bản QPPL nước ta đã tương đối đầy đủ, điều chỉnh toàn diện các lĩnh vực kinh tế, xã hội; phần lớn văn bản QPPL có chất lượng tốt, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu thực tiễn, đóng góp tích cực và quan trọng vào quá trình đổi mới, xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tuy nhiên, cũng đã phát hiện hơn 100 quy định liên quan trực tiếp tới sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, không còn phù hợp (đã báo cáo Quốc hội).

Ngoài ra, Tổ công tác đã tiếp nhận hơn 100 văn bản phản ánh, kiến nghị của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về các quy định có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, không còn phù hợp. Tuy nhiên, qua rà soát, Bộ Tư pháp thấy rằng, trong đó có nhiều phản ánh chưa đúng - các quy định không có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, không còn phù hợp mà là do cách hiểu hoặc nhận thức pháp luật chưa thống nhất...

Qua rà soát, các quy định mâu thuẫn, chồng chéo, những vướng mắc, bất cập, không phù hợp thực tiễn đã được xác định chỉ rõ địa chỉ, rõ căn cứ pháp lý; rất nhiều trong số đã phát hiện đó đã được các bộ, ngành kịp thời xử lý, khắc phục theo thẩm quyền hoặc tham mưu, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền xử lý ngay trong quá trình rà soát, số còn lại đều đã xác định phương án xử lý cụ thể.

Tại Hội thảo, các ý kiến đề nghị các bộ, ngành, tổ chức cần tăng cường phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc phản ánh, rà soát lại và phân tích, đánh giá những qui định có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, không còn phù hợp để kịp thời xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo qui định. Đồng thời thực hiện nghiêm Luật Ban hành văn bản BQPPL và Nghị định 34/2016 để hạn chế phát sinh các qui định có nội dung chồng chéo, mâu thuẫn, không phù hợp, gây khó khăn, kìm hãm sự phát triển nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, công khai, minh bạch và khả thi của hệ thống pháp luật, tháo gỡ khó khăn, giải phóng nguồn lực, tạo điều kiện cho sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội./.

Vy Anh