Phát huy trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng

Đời sống 17/09/2019 - 01:36

Trong bài viết Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh 5 nhiệm vụ đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức Đảng phải đề cao trách nhiệm, tập trung lãnh đạo thực hiện để chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp. Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn chủ trì buổi làm việc với Tiểu ban Văn kiện để nghe dự thảo đề cương chi tiết Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh ...

Trong bài viết Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh 5 nhiệm vụ đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức Đảng phải đề cao trách nhiệm, tập trung lãnh đạo thực hiện để chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp.

Phát huy trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng - ảnh 1 Phát huy trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng - ảnh 2

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn chủ trì buổi làm việc với Tiểu ban Văn kiện để nghe dự thảo đề cương chi tiết Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) vào ngày 9-9. Ảnh:N.Hà

Trong đó có nhiệm vụ tổ chức tốt việc thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của đại hội cấp trên trực tiếp và Đại hội XIII của Đảng.

* Tập trung xây dựng dự thảo văn kiện đại hội Đảng

Dự thảo đề cương chi tiết Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 bao gồm các nội dung như: Đánh giá tổng quát kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; phương hướng phát triển; các mục tiêu kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh cụ thể; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, công tác dân vận; phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp đột phá.

Tổ biên tập dự thảo Văn kiện Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XI có 6 nhóm, từng nhóm chịu trách nhiệm biên soạn theo các nội dung liên quan đến kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng – an ninh, giáo dục – đào tạo, tổ chức chính quyền, nội chính, xây dựng Đảng, công tác dân vận… Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh, Tổ trưởng Tổ biên tập dự thảo Văn kiện Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XI, các nhóm được phân công biên soạn từng lĩnh vực nghiên cứu Nghị quyết Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020; căn cứ hướng dẫn đánh giá 7 chương trình kinh tế – xã hội và báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh cùng hướng dẫn của Trung ương về chuẩn bị dự thảo Văn kiện phục vụ Đại hội Đảng các cấp.

Chủ trì hội nghị nghe dự thảo đề cương chi tiết Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI diễn ra mới đây, đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Phó trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XI Đảng bộ tỉnh đã đề nghị rà soát cụ thể các chỉ tiêu, nhiệm vụ để bổ sung thêm vào mục tiêu tổng quát, cụ thể của dự thảo văn kiện.

Xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới phải bám sát các quan điểm, tư tưởng đổi mới của Đảng và tình hình thực tế của địa phương đặt trong tổng thể của vùng, liên vùng và cả nước, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn lưu ý tổ biên soạn nên nghiên cứu, lựa chọn những đặc điểm là lợi thế của Đồng Nai, sát với đặc thù của tỉnh trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 để tham gia hội nhập và phát triển.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh phải rà soát kỹ các chỉ tiêu về xây dựng Đảng để đánh giá công tác lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh trong toàn nhiệm kỳ, nêu những bài học kinh nghiệm; lựa chọn những giải pháp và nhóm giải pháp đột phá cho phương hướng lãnh đạo nhiệm kỳ mới.

Như vậy, đại hội Đảng các cấp cũng là dịp tốt để mỗi cấp ủy và từng cá nhân tự chỉnh đốn, tăng cường đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy cũng như từng cấp ủy viên.

* Tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng

Tại hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong cán bộ chủ chốt tỉnh vào tháng 8-2019, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Phú Cường đã chỉ đạo tổ chức tốt việc thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của đại hội cấp trên trực tiếp và Đại hội XIII của Đảng, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, hiệu quả, phát huy trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Rõ ràng, ý kiến đóng góp tại đại hội Đảng bộ các cấp và của các tầng lớp nhân dân là hết sức quan trọng, thể hiện ý Đảng, lòng dân, có giá trị thực tiễn phong phú, sinh động để Trung ương nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo các văn kiện. Ngược lại, thông qua thảo luận, đóng góp ý kiến, cấp ủy cấp dưới có thêm gợi ý và định hướng để hoàn thiện các dự thảo văn kiện của cấp mình. Những ý kiến tâm huyết, xác đáng, hợp lý, có tính xây dựng phải được trân trọng nghiên cứu, chắt lọc, tiếp thu nghiêm túc. Bên cạnh đó, đối với các nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau phải phát huy cao độ trách nhiệm, trí tuệ của tập thể, cá nhân, dành thời gian thỏa đáng để thảo luận, tranh luận nhằm tìm ra phương án tối ưu nhất, đạt được sự đồng thuận.

Quán triệt tinh thần trên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh, tại một cuộc họp Tổ biên tập Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã đề nghị trong quá trình soạn thảo, nếu cần thiết phải xin ý kiến các ngành liên quan để vấn đề nêu trong văn kiện được sâu sắc và chất lượng. Đến nay, Tổ biên tập Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã tổ chức 3 cuộc họp nghe ý kiến của các nhóm được phân công soạn thảo về kinh tế, xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền Nhà nước, công tác dân vận, quốc phòng – an ninh…

Đáng chú ý, bên cạnh việc coi trọng lấy ý kiến thông qua hội nghị, hội thảo, phương tiện thông tin đại chúng và các diễn đàn khác phù hợp với từng đối tượng, nhất là ý kiến của các nhà khoa học, chuyên gia, cán bộ lão thành, nhân sĩ, trí thức, Tổ biên tập dự thảo Văn kiện Đại hội XI Đảng bộ tỉnh cũng đề nghị nên tổ chức một số hội thảo về kinh tế – xã hội, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, công tác dân vận để có luận cứ khoa học minh chứng kết quả thực hiện nghị quyết.

Lâm Viên

Theo Đongnai