Phát sinh 500 đơn đòi tiền bồi thường vụ Vedan

Xã hội 22/09/2010 - 10:12

TP HCM đã tiếp nhận hơn 430 đơn của nông dân ở ngoài vùng ô nhiễm yêu cầu Vedan bồi thường. Trong số này có người không hộ khẩu tại TP HCM, một số đơn lại tố cáo lẫn nhau. > TP HCM sẽ chia tiền Vedan cho nông dân theo tỷ lệ thiệt hại

TP HCM đã tiếp nhận hơn 430 đơn của nông dân ở ngoài vùng ô nhiễm yêu cầu Vedan bồi thường. Trong số này có người không hộ khẩu tại TP HCM, một số đơn lại tố cáo lẫn nhau.
> TP HCM sẽ chia tiền Vedan cho nông dân theo tỷ lệ thiệt hại

Sau khi nhận 50% trong số 45,7 tỷ đồng tiền bồi thường của Vedan vào ngày 19/8, TP HCM đã lên kế hoạch chi trả tiền cho người dân. Theo đó, 839 hộ được bồi thường đã có danh sách từ trước và đã được xác minh cụ thể.

Tuy nhiên, đến nay lại có khoảng 500 đơn phát sinh thêm. Thông tin này được đưa ra trong cuộc họp của Ban chỉ đạo giải quyết bồi thường huyện Cần Giờ để thông báo tiến độ giải quyết chi trả tiền bồi thường thiệt hại vụ của Vedan cho nông dân trên địa bàn huyện hôm qua.

no image
Có những đơn người khai không có cả hộ khẩu tại TP HCM. Ảnh: Kiên Cường

Trong số 500 đơn phát sinh thêm này, có 431 đơn mà người khai không nằm trong vùng ô nhiễm do Vedan gây ra. Vùng ô nhiễm đã được Viện Môi trường công bố và xem đó là tiêu chuẩn để bồi thường.

Đặc biệt, có những lá đơn mà sau khi xác minh thì người khai không có hộ khẩu tại TP HCM. Có cả những đơn tố cáo lẫn nhau như: "Nhà kia không sản xuất sao lại có tên trong danh sách bồi thường".

Trước vấn đề này, Ban chỉ đạo giải quyết bồi thường huyện Cần Giờ cho biết sẽ kiến nghị lên Hội nông dân TP HCM tìm phương án, có thể sẽ bác đơn với lý do không đủ điều kiện để giải quyết.

Do còn vướng mắc nên huyện Cần Giờ thống nhất lùi thời hạn chốt danh sách phân chia tiền bồi thường đợt 1 cho 357 hộ dân. Thời hạn chốt danh sách này dự kiến vào cuối tháng 10 thay vì cuối tháng 9 như thông báo trước đó.

Huyện Cần Giờ sẽ chia tiền bồi thường của Vedan cho nông dân theo tỷ lệ thiệt hại.

Kiên Cường