Phê và tự phê trong nhiều tổ chức đảng còn yếu

14/01/2011 - 18:24 - Nguồn: dantri.com.vn Yêu cầu xóa tin
Phê và tự phê trong nhiều tổ chức đảng còn yếu
 
Phát biểu tại đại hội về một số vấn đề trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, đại biểu Trịnh Long Biên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng thừa nhận: Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội X còn có những hạn chế, tồn tại, nhất là những biểu hiện mất dân chủ, dân chủ hình thức trong quan hệ của một số thường trực, thường vụ cấp uỷ; Suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên; Tính tự phê bình và phê bình trong không ít tổ chức đảng còn yếu…

Ông Biên nhấn mạnh về thẩm quyền kỷ luật cán bộ là trong nhiệm kỳ Đại hội X, trong tổng số đảng viên bị kỷ luật ở 3 cấp: số bị kỷ luật ở cấp Trung ương do Ủy ban Kiểm tra Trung ương xử lý chiếm 52,3%; ở cấp tỉnh do ủy ban kiểm tra xử lý chiếm 68,1%; ở cấp huyện, do ủy ban kiểm tra xử lý chiếm 64,3%.

Về qui định cấp ủy cấp nào quản lý, đề bạt, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý cán bộ mới có thẩm quyền quyết định các hình thức kỷ luật đối với cán bộ do cấp ủy quản lý, ông Biên cho rằng, nếu không phân cấp cho ủy ban kiểm tra xử lý kỷ luật, thì cấp ủy sẽ gặp khó khăn, không bảo đảm tính kịp thời... Mặt khác, việc giao quyền xử lý kỷ luật đảng viên cho ủy ban kiểm tra để cấp ủy giành thời gian lo các công việc lớn của Đảng.

Tham luận với chủ đề “Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả thiết thực Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...,  PGS.TS Vũ Văn Phúc, Phó trưởng Ban Tuyên giáo TƯ cho biết: Theo kết quả điều tra dư luận xã hội của Ban Tuyên giáo TƯ, có 84% người được hỏi cho rằng, cuộc vận động đã tạo ra được chuyển biến về nhận thức, gắn liền với ý chí tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên.

Tuy nhiên, đại biểu  Phúc cho rằng: với thái độ nghiêm túc, nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, chúng ta thấy rõ trong cuộc triển khai cuộc vận động còn những hạn chế, khuyết điểm. Việc làm theo tấm gương đạo đức HCM chưa thực sự trở thành phong trào tự giác, sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức. Những hạn chế, khuyết điểm  trên chủ yếu do nhận thức và quyết tâm của một số cấp ủy Đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong triển khai Cuộc vận động còn hạn chế.

Nói rõ hơn về những đặc trưng thể hiện tính ưu việt của Chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta đang xây dựng, đại biểu Lê Hữu Nghĩa, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh đã phân tích 8 đặc trưng cơ bản. Trong đó đặc trưng: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh là đặc trưng tổng quát nhất chi phối các đặc trưng khác bởi nó thể hiện mục tiêu của CNXH ở Việt Nam.

Về xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam vững mạnh, đại biểu Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn LĐVN cho biết: “Hiện nay, giai cấp công nhân Việt Nam đang đứng trước những thách thức to lớn là yêu cầu cao của sự nghiệp CNH - HĐH đất nước và hội nhập quốc tế; Tác động mặt trái của kinh tế thị trường và sự du nhập của các luồng văn hoá độc hại đang từng ngày, từng giờ tác động đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội nói chung, đến giai cấp công nhân nói riêng. Việc làm của công nhân, lao động không ổn định; thời gian làm việc kéo dài và cường độ làm việc cao, điều kiện làm việc ít được cải thiện, nên nguy cơ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp vẫn gia tăng.

Để xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh, ông Tùng kiến nghị 4 vấn đề với đại hội, trong đó mong muốn Đảngcần quan tâm bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, ý thức giai cấp, tinh thần dân tộc cho công nhân lao động, để họ luôn gắn bó với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Hồng Hạnh- Nguyên Đức