Phiên 14/8: 6 phiên liên tiếp khối ngoại đã rút tổng cộng 925,61 tỷ đồng

Kinh tế 14/08/2020 - 20:44

Mạch bán ròng với giá trị rút ra càng lớn sau phiên hôm nay. Khối ngoại đã có tổng cộng 6 phiên bán ra liên tục.

Phiên cuối tuần đã chứng kiến diễn biến rút mạnh nhất của khối ngoại kể từ ngày 21/7. Họ đã bán ròng 246,58 tỷ đồng với HOSE bị bán ròng 207,65 tỷ đồng, HNX bị bán ròng 29,93 tỷ đồng và UPCoM bị bán ròng 8,99 tỷ đồng.
Qua 6 phiên liên tiếp, khối ngoại đã rút ra tổng cộng 925,61 tỷ đồng.
Phiên 14/8: 6 phiên liên tiếp khối ngoại đã rút tổng cộng 925,61 tỷ đồng - ảnh 1
Trên HOSE, khối này có giải ngân khá tốt vào GAS (+31,1 tỷ đồng) và SAB (+21,4 tỷ đồng) qua đó giúp cho SAB tăng 1,1%.
Tuy nhiên, ở chiều bán ra, một loạt mã lớn bị khối ngoại bị bán ra mạnh MSN (-34,8 tỷ đồng), VCB (-29,1 tỷ đồng), VNM (-28,1 tỷ đồng), HPG (-24 tỷ đồng), VIC (-20,4 tỷ đồng). Trong đó VIC (-0,7%), VCB (-1,2%) đã có những ảnh hưởng kém lành mạnh lên chỉ số.
Phiên 14/8: 6 phiên liên tiếp khối ngoại đã rút tổng cộng 925,61 tỷ đồng - ảnh 2
 Nguồn MBS.
Với khối tự doanh, đây vẫn là một phiên mua ròng, nhóm này mua vào 11,03 tỷ đồng. Các mã được giải ngân là PVT (+4,31 tỷ đồng), DPM (+3,95 tỷ đồng), PLX (+3,93 tỷ đồng), PC1 (+3,75 tỷ đồng). Trong khi đó ở chiều bán ra là các mã VPB (-8,82%), HDG (-4,75 tỷ đồng) và E1VFVN30 (-4,49 tỷ đồng).
Phiên 14/8: 6 phiên liên tiếp khối ngoại đã rút tổng cộng 925,61 tỷ đồng - ảnh 3
Trên HNX, khối ngoại cũng thoái lui khá nhiều cổ phiếu lớn tại sàn như PVS (-12,3 tỷ đồng), VCG (-7,3 tỷ đồng), SHB (-6,4 tỷ đồng), BCC (-3,3 tỷ đồng). Chiều mua vào không có giao dịch đáng kể nào.
Phiên 14/8: 6 phiên liên tiếp khối ngoại đã rút tổng cộng 925,61 tỷ đồng - ảnh 4
Với UPCoM, khối ngoại rút ra khỏi VTP (-7,9 tỷ đồng), ACV (-3,1 tỷ đồng) và chỉ mua vào nhiều nhất MCH (+1,9 tỷ đồng).