Phiên 24/7: Tự doanh và khối ngoại mua ròng trên 300 tỷ đồng

Kinh tế 27/07/2020 - 01:34

Khối ngoại bắt đáy khá mạnh tay sau 4 phiên bán ròng. Ngoài ra, khối tự doanh trong nước cũng mua ròng hôm nay.

Tổng giá trị mua ròng của khối ngoại sau 4 phiên bán ròng liên tiếp là 272,8 tỷ đồng. Cả 3 sàn hôm nay đều được giải ngân với HOSE mua ròng 255,59 tỷ đồng, HNX mua ròng 4,28 tỷ đồng, UPCoM mua ròng 12,92 tỷ đồng.
Phiên 24/7: Tự doanh và khối ngoại mua ròng trên 300 tỷ đồng - ảnh 1
Trên HOSE, một loạt đã được tranh thủ giải ngân như VRE (+66,4 tỷ đồng), NLG (+54,1 tỷ đồng, VNM (+47,6 tỷ đồng), VCB (+45,2 tỷ đồng), FUESSVFL (+23,9 tỷ đồng).
Trong khi đó, chiều bán ra không có nhiều đột biến. VNM (-39,3 tỷ đồng), DXG (-35,9 tỷ đồng), GAS (-31,5 tỷ đồng) đều chỉ bị bán ròng hơn 30 tỷ đồng.
Phiên 24/7: Tự doanh và khối ngoại mua ròng trên 300 tỷ đồng - ảnh 2
 Nguồn MBS.
Còn khối tự doanh cũng mua ròng 44,27 tỷ đồng. Các mã được giải ngân là E1VFVN30 (+37,67 tỷ đồng), STB (+20,52 tỷ đồng), CII (+13,48 tỷ đồng), MWG (+8,67 tỷ đồng).
Chiều bán ra, FUESSVFL (-25,13 tỷ đồng) cho thấy khối tự doanh đang hút được tiền từ các nhà đầu tư nước ngoài.
Phiên 24/7: Tự doanh và khối ngoại mua ròng trên 300 tỷ đồng - ảnh 3
Trên HNX, DHT (+1,2 tỷ đồng), SHS (+0,9 tỷ đồng) được khối ngoại mua vào. Còn chiều bán ra không có nhiều giao dịch đáng chú, mã bị bán nhiều nhất là PVB (-0,8 tỷ đồng).
Phiên 24/7: Tự doanh và khối ngoại mua ròng trên 300 tỷ đồng - ảnh 4
Trên UPCoM, cơ hội để khối ngoại giải ngân cũng thể hiện rõ qua ACV (+8,4 tỷ đồng), VTP (+3,2 tỷ đồng), NTC (+2,4 tỷ đồng). Trong khi đó, họ chỉ bán ra nhiều nhất MCH (-3,9 tỷ đồng).