Phiên 3/10: Chốt lời gần 1,2 triệu cổ phiếu PVD, khối ngoại chuyển sang bán ròng nhẹ 38 tỷ đồng

03/10/2018 - 17:41 - Nguồn: bizlive.vn Yêu cầu xóa tin
Phiên 3/10: Chốt lời gần 1,2 triệu cổ phiếu PVD, khối ngoại chuyển sang bán ròng nhẹ 38 tỷ đồng

Trên HOSE, khối ngoại thực hiện mua vào 419,2 tỷ đồng, chiếm 10,5% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường nhưng lại bán ra 462 tỷ đồng.  

Trong đó, STB tiếp tục được khối ngoại mua vào với khối lượng lớn lên tới gần 2,5 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị 34,7 tỷ đồng. Ngược với điều này, STB vẫn quay đầu giảm nhẹ về mức giá 13.850 đồng/cổ phiếu.

Ngoài ra, khối này còn giải ngân mạnh vào các mã khác như BMP (281 nghìn đơn vị), HPG (376 nghìn đơn vị), KDC (391 nghìn đơn vị), KBC (827 nghìn đơn vị), VNM (51 nghìn đơn vị) và E1VFVN30 (426 nghìn đơn vị).

Bên bán ròng, khối này cũng tập trung bán ra mạnh ở các mã như MSN (332 nghìn đơn vị), PVD (1,2 triệu đơn vị), DXG (843 nghìn đơn vị), VJC (125 nghìn đơn vị), VHM (163 nghìn đơn vị), VCB (185 nghìn đơn vị) và HDB (158 nghìn đơn vị).

Trên HNX, khối ngoại có phiên bán ròng mạnh thứ 3 liên tiếp gần 12,7 tỷ đồng. Cụ thể, khối này chỉ mua vào 7,7 tỷ đồng nhưng lại bán ra 20,5 tỷ đồng.

Các cổ phiếu được mua vào nhẹ như CEO (86 nghìn đơn vị), SHB (131 nghìn đơn vị), ART (81 nghìn đơn vị) và HUT (122 nghìn đơn vị).

Trong khi đó, khối này tập trung bán mạnh ra ở VGC với giá trị 11,5 tỷ đồng, tương ứng 623 nghìn đơn vị. Không ảnh hưởng từ hoạt động này, VGC giữ giá tham chiếu 18.400 đồng/cổ phiếu.

Còn lại, các mã khác cũng bị bán ra nhẹ như ACB (63 nghìn đơn vị), PVB (60 nghìn đơn vị) CSC (52 nghìn đơn vị) và PGT (136 nghìn đơn vị).

Trên UpCoM, giao dịch tích cực hơn, khối ngoại tiếp tục có phiên mua ròng hơn 17 tỷ đồng.

Các cổ phiếu được mua vào mạnh nhất là VEA (285 nghìn đơn vị), POW (233 nghìn đơn vị), QNS (30 nghìn đơn vị) và GEG (47 nghìn đơn vị).

Bên bán ròng, khối này chỉ bán ra không đáng kể ở các mã như VGT (90 nghìn đơn vị), BSR (43 nghìn đơn vị), SDI (5 nghìn đơn vị) và MNB (10 nghìn đơn vị).

MAI HƯƠNG