Phiên bản RFS150iLE 2019 giới hạn của Benelli giá chỉ từ 43 triệu đồng

19/10/2018 - 10:14 - Nguồn: vov.vn Yêu cầu xóa tin
phien ban rfs150ile 2019 gioi han cua benelli gia chi tu 43 trieu dong hinh 1

phien ban rfs150ile 2019 gioi han cua benelli gia chi tu 43 trieu dong hinh 2

phien ban rfs150ile 2019 gioi han cua benelli gia chi tu 43 trieu dong hinh 3

phien ban rfs150ile 2019 gioi han cua benelli gia chi tu 43 trieu dong hinh 4

phien ban rfs150ile 2019 gioi han cua benelli gia chi tu 43 trieu dong hinh 5

phien ban rfs150ile 2019 gioi han cua benelli gia chi tu 43 trieu dong hinh 6

phien ban rfs150ile 2019 gioi han cua benelli gia chi tu 43 trieu dong hinh 7

phien ban rfs150ile 2019 gioi han cua benelli gia chi tu 43 trieu dong hinh 8

phien ban rfs150ile 2019 gioi han cua benelli gia chi tu 43 trieu dong hinh 9

phien ban rfs150ile 2019 gioi han cua benelli gia chi tu 43 trieu dong hinh 10