Phó Thủ tướng phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bình Dương

Kinh tế 09/04/2020 - 20:02

Theo nhiệm vụ quy hoạch vừa được phê duyệt thì Bình Dương sẽ có 3 thành phố, 2 thị xã, 4 huyện.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050. Phạm vi ranh giới quy hoạch có tổng diện tích tự nhiên hơn 2.694 km2, bao gồm 9 đơn vị hành chính cấp huyện, thị xã, thành phố.

Trong đó, 3 thành phố gồm Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An; 2 thị xã gồm Tân Uyên, Bến Cát và 4 huyện Bàu Bàng, Dầu Tiếng, Phú Giáo, Bắc Tân Uyên.

Phó Thủ tướng phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bình Dương - ảnh 1

Phó Thủ tướng phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bình Dương. Ảnh minh họa

Theo văn bản này, nguyên tắc lập quy hoạch phải bảo đảm các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động quy hoạch quy định. Trong đó, quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021 - 2030 phải phù hợp với nội dung của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của cả nước; cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia, các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng Đông Nam Bộ, quy hoạch vùng kinh tế trọng điểm phía Nam...

Một trong những mục tiêu lập quy hoạch đặt ra là cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng ở cấp tỉnh về không gian các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hệ thống đô thị và phân bố dân cư nông thôn, kết cấu hạ tầng, phân bổ đất đai, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên cơ sở kết nối quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn.

Quy hoạch tỉnh phải đưa ra các quan điểm phát triển, tầm nhìn và mục tiêu phát triển mới; đề xuất các định hướng, nhiệm vụ và giải pháp để đẩy nhanh việc thực hiện các khâu đột phá chiến lược; đề xuất danh mục các dự án đầu tư quan trọng, cũng như chuẩn bị nguồn lực để triển khai thực hiện quy hoạch theo các kịch bản khác nhau…

Ngoài ra, nội dung lập quy hoạch cần định hướng phát triển, sắp xếp không gian và phân bổ nguồn lực cho các hoạt động kinh tế - xã hội phải đồng bộ với quy hoạch cấp quốc gia, cấp vùng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững trên cả 3 trụ cột: kinh tế, xã hội và môi trường; phù hợp với bối cảnh hội nhập quốc tế, các cam kết trong các điều ước quốc tế đa phương và song phương mà Việt Nam là thành viên.

Bên cạnh đó, nội dung lập quy hoạch cần xây dựng và cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; chú trọng thúc đẩy phát triển các khu vực có điều kiện khó khăn, đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và đảm bảo sinh kế bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; phân bổ, khai thác và sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên gắn với bảo tồn các giá trị lịch sử  -văn hóa, di sản thiên nhiên cho các thế hệ hiện tại và tương lai.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 7/4/2020.

Vũ Đậu (T/h)

Phó Thủ tướng phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bình Dương - ảnh 2