Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Cần phát triển mạnh các mô hình học tập

Xã hội 30/11/2020 - 23:54

Chiều nay (30/11), tham dự Hội nghị Tổng kết Đề án ''Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020'' do Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh, cần triển khai phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, phát triển mạnh các mô hình học tập, coi đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Cần phát triển mạnh các mô hình học tập - ảnh 1

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại Hội nghị tổng kết

Đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020" theo Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 281). Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 20/2/2014 nhằm đẩy mạnh các hoạt động học tập thường xuyên, học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng thông qua việc xây dựng, triển khai 4 mô hình (gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập và đơn vị học tập), góp phần xây dựng xã hội học tập từ cơ sở.

Theo thống kê của Hội Khuyến học Việt Nam, sau hơn 4 năm triển khai, nhiều chỉ tiêu của Đề án 281 đã vượt so với kế hoạch từ 2,7% đến 35,7%. Việc xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng thôn bản, tổ dân phố học tập và đơn vị học tập trên địa bàn là động lực thúc đẩy sự nghiệp giáo dục - đào tạo phát triển. Từ đó, góp phần đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng nông thôn mới và khối phố văn minh, khu dân cư văn hóa...

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Cần phát triển mạnh các mô hình học tập - ảnh 2

Hội nghị tổng kết đề án 281

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Hội Khuyến học Việt Nam trong việc thực hiện Đề án 281. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, giáo dục có được như ngày hôm nay là nhờ sự đóng góp tích cực của hệ thống khuyến học cả nước và sự đồng tình của nhân dân trong việc hưởng ứng, tham gia xây dựng các mô hình học tập. Tuy nhiên, hoạt động khuyến học tại nhiều địa phương chưa phát triển do phong trào khuyến học chưa nhận được sự quan tâm đúng mức của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Để đẩy mạnh sự phát triển của phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các đơn vị, địa phương thống nhất nhận thức về việc triển khai phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, phát triển mạnh các mô hình học tập, coi đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Bên cạnh đó, Đề án Mô hình công dân học tập sẽ được trình Chính phủ vào quý 3/2021, do đó, các cấp Hội Khuyến học cần sớm xây dựng, hoàn thành Đề án này để có những phương hướng, hoạt động cụ thể trong giai đoạn 2021-2025.

Hội Khuyến học Việt Nam phấn đấu đến năm 2025, các chỉ tiêu về mô hình học tập suốt đời tăng từ 10 đến 20% theo tiêu chí xác định của Chính phủ; các cấp Hội chuẩn bị triển khai xây dựng Mô hình công dân học tập hướng đến "công dân số" theo các tiêu chí khi được Chính phủ phê duyệt. Hội Khuyến học các cấp phát huy vai trò nòng cốt, liên kết, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, lực lượng xã hội để hỗ trợ hoạt động khuyến học, khuyến tài với tỷ lệ hỗ trợ năm sau cao hơn năm trước.

P.V