Phó Ban Chỉ huy quân sự bắn chết nữ Phó Chủ tịch: Nghi can đang hôn mê

03/12/2018 - 15:25 - Nguồn: vov.vn Yêu cầu xóa tin
pho ban chi huy quan su ban chet nu pho chu tich: nghi can dang hon me hinh 1

pho ban chi huy quan su ban chet nu pho chu tich: nghi can dang hon me hinh 2

pho ban chi huy quan su ban chet nu pho chu tich: nghi can dang hon me hinh 3

pho ban chi huy quan su ban chet nu pho chu tich: nghi can dang hon me hinh 4

pho ban chi huy quan su ban chet nu pho chu tich: nghi can dang hon me hinh 5

pho ban chi huy quan su ban chet nu pho chu tich: nghi can dang hon me hinh 6

pho ban chi huy quan su ban chet nu pho chu tich: nghi can dang hon me hinh 7

pho ban chi huy quan su ban chet nu pho chu tich: nghi can dang hon me hinh 8