Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình chỉ đạo xử lý sau thanh tra một số Cty bất động sản

18/07/2018 - 09:24 - Nguồn: nongnghiep.vn Yêu cầu xóa tin
Dự án khu dân cư 6A của Công ty Him Lam làm chủ đầu tư

Cụ thể công ty Đại Phúc, Hoàng Nam, Ngọc Đông Dương, Nam Sài Gòn, Him Lam, Địa ốc 10 … ở TP.HCM, báo cáo Thủ tướng trước ngày 1/8/2018

 Xét báo cáo của UBND TP.HCM tại văn bản số 1054/UBND-NCPC ngày 19/3/2018 và ý kiến của Thanh tra Chính phủ tại văn bản số 530/TTCP-GSTĐXLSTT ngày 16/4/2018, về công tác quy hoạch sử dụng đất, xây dựng và quản lý tại TPHCM, Phó Thủ tướng chỉ đạo Thanh tra Chính phủ và UBND TP.HCM khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo tại văn bản số 161/TB-VPCP ngày 7/5/2018 của Văn phòng Chính phủ.

Riêng đối với UBND TP.HCM, phải tập trung giải quyết 8 nội dung vụ việc nêu tại văn bản số 530/TTCP-GSTĐXLSTT ngày 16/4 của Thanh tra Chính phủ. Ngoài ra báo cáo kết quả cụ thể đối với các sai phạm cần xử lý như:

Thứ nhất, việc điều chỉnh quy hoạch 8 khu chức năng so với quy hoạch tổng thể đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, quy hoạch mạng lưới giáo dục, y tế… đã được phê duyệt tại Khu đô thị mới Nam thành phố.

Thứ hai, việc giải quyết đối với các dự án nhà ở của Công ty TNHH xây dựng Hoàng Nam và của Công ty Xây dựng và Kinh doanh nhà Đại Phúc, dự án khu chung cư Lê Thành đối với phần đất giao ngoài quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, việc xử lý dự án xây dựng khu chung cư của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển nhà Ngọc Đông Dương chậm tiến độ.

Thứ ba là việc giải quyết đối với 17 dự án chồng lấn hành lang an toàn giao thông, trong đó có dự án của Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn, xây dựng hạ tầng kỹ thuật lấn đất xây dựng giao thông và công trình công cộng để làm nhà ở, chuyển nhượng đất chưa được giao. Việc giải quyết đối với các dự án không xây dựng, để trống tại lô 13A, 13B, 13C thuộc dự án khu dân cư - Khu đô thị mới Nam thành phố.

Công ty Xây dựng và Kinh doanh nhà Đại Phúc nằm trong danh sách Phó Thủ tướng yêu cầu UBND TP.HCM xử lý

Cuối cùng là việc bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và tiến độ thực hiện dự án khu dân cư 6A của Công ty Him Lam làm chủ đầu tư; dự án khu dân cư Hồ Ngọc Lãm của Công ty CP Địa ốc 10 làm chủ đầu tư. UBND TP.HCM phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 01/08/2018.

VĂN QUÂN