Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nói gì về quy định nêu gương từ chức?

01/11/2018 - 10:25 - Nguồn: danviet.vn Yêu cầu xóa tin

pho thu tuong truong hoa binh noi gi ve quy dinh neu guong tu chuc? hinh anh 1

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình (ảnh IT).

Đại Nguyễn Anh Trí (TP Hà Nội) đã đặt vấn đề: Hội nghị Trung ương 8 khóa XII có quy định trách nhiệm nêu gương, trong đó có nói cán bộ lãnh đạo chủ động từ chức nếu không đủ điều kiện, năng lực, uy tín. “Làm thế nào để quy định này áp dụng được với các cán bộ, đảng viên”, đại biểu Trí đặt câu hỏi.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cho biết: Từ chức là vấn đề mới, là hình thức tự nguyện nếu như người được bầu hoặc bổ nhiệm thấy mình không đủ sức khỏe, uy tín hoặc có vi phạm. Trong Luật cán bộ công chức cũng quy định 5 hình thức kỷ luật đối với cán bộ công chức, riêng đối với cán bộ có thêm hình thức miễn nhiệm và bãi nhiệm. Ông cho biết, pháp luật hiện nay chưa có quy định rõ về hình thức từ chức.

“Sau khi có Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII, Quốc hội, Chính phủ sẽ cụ thể hóa. Vấn đề từ chức không chỉ trong các cơ quan Chính phủ, mà cả trong Đảng, trong hệ thống chính trị, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ. Đây là vấn đề khá rộng cần phải nghiên cứu để tiếp tục hoàn thiện. Đối với Chính phủ cũng sẽ nghiên cứu để ban hành một hình thức văn bản, ví dụ như Nghị định hướng dẫn cụ thể các văn bản của Quốc hội hay Luật cán bộ, công chức”, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cho biết.

Vẫn theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, từ chức là hình thức tự nguyện, nếu cán bộ đó vi phạm mà không từ chức, cơ quan chức năng sẽ bỏ phiếu tín nhiệm, anh không đạt phiếu theo quy định thì bị bãi nhiệm. Về trách nhiệm pháp lý của cán bộ công chức vi phạm đó vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật hay kỷ luật đảng hoặc kỷ luật hành chính.