Phòng GD&ĐT huyện Xín Mần: Điểm sáng trong ngành giáo dục tỉnh Hà Giang

Giáo dục 07/02/2021 - 21:00

Trong học kỳ I năm học 2020-2021, ngành Giáo dục huyện đã chủ động triển khai, cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của Sở GD&ĐT về đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục phù hợp với tình hình địa phương.

Phòng GD&ĐT huyện Xín Mần: Điểm sáng trong ngành giáo dục tỉnh Hà Giang - ảnh 1

Tập thể dục giữa giờ của các em học sinh trường PTDTBT tiểu học Ngán Chiên

Xín Mần là huyện biên giới đặc biệt khó khăn, cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn nhưng với sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền huyện, sự phối hợp, giúp đỡ của các cơ quan, ban, ngành huyện và sự chỉ đạo sát sao về công tác chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang, ngành giáo dục huyện Xín Mần đã hoàn thành tốt các phong trào thi đua và đạt được nhiều thành tích nổi bật.

Thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh việc triển khai thực hiện nhiệm vụ đối với các trường học. Quán triệt tới cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tập trung chỉ đạo thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, thực hiện có hiệu quả các chương trình đề án về thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của ngành. Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Tích cực trong công tác đổi mới giáo dục

Phòng GD&ĐT huyện Xín Mần: Điểm sáng trong ngành giáo dục tỉnh Hà Giang - ảnh 2

Lễ khánh thành, bàn giao điểm trường thôn Đông Chứ, xã Trung Thịnh

Để bắt nhịp trong thời kỳ 4.0 hiện nay, ngành giáo dục huyện Xín Mần chủ động tích cực đẩy mạnh cải cách hành chính trong trường học; ứng dụng mạnh mẽ CNTT trong quản lý và giảng dạy; chú trọng bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Tăng cường quản lý tài chính; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho nhà giáo và học sinh.

Tính đến tháng 12/2020 toàn huyện có 57 trường ở các cấp học. Hệ Mầm non có 20 trường; Tiểu học 07 trường; TH&THCS 02 trường, THCS 07 trường ; PTDT bán trú 19 (TH 11,THCS 08); PTDT nội trú THCS 02 trường với tổng số 847 lớp và 18.855 học sinh. Các cấp học luôn đảm bảo duy trì sĩ số học sinh và tỷ lệ chuyên cần. Tỷ lệ huy động trẻ đến lớp đều vượt mức đề ra. Đối với trẻ 0 - 2 tuổi là 1.316/3.366 cháu đạt 39.1% so với dân số trong độ tuổi (vượt 2,5%). Tỷ lệ huy động trẻ từ 3 -> 5 tuổi đến lớp mẫu giáo đạt 4.686/4.669 đạt 100,36% (vượt 1,17%). Riêng trẻ 5 tuổi đi Mẫu giáo đạt 1.572/1.572 đạt 100 % (vượt 0,25%). Tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 là 1.557/1.558 đạt 99,94% so với dân số trong độ tuổi (vượt 0,04%). Tỷ lệ huy động trẻ 6 -> 14 tuổi đến trường 13.192/13.446 đạt 98,1%.

Hiện tại tổng số cán bộ, giáo viên là 1.317/1.408 người. Phòng GD&ĐT huyện luôn thực hiện tốt công tác điều động, bổ nhiệm cán bộ quản lý và bố trí, sắp xếp giáo viên, nhân viên cho các nhà trường đảm bảo hợp lý; thực hiện chế độ, chimnhs sách đối với nhà giáo đầy đủ, kịp thời. Đội ngũ nhà giáo thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của ngành, của cơ quan thực hiện nghiêm túc đạo đức nhà giáo.

Công tác bồi dưỡng đội ngũ được quan tâm, 100% cán bộ, giáo viên được bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Phòng GD-ĐT đã cử cán bộ giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng về chính trị, quản lý giáo dục tại tỉnh, tại huyện. 100% đơn vị trường học tổ chức các hội thi GVG, GV chủ nhiệm giỏi, thi làm đồ dùng, đồ chơi tự tạo...Tham gia hội thi Giáo viên tiểu học dạy giỏi cấp tỉnh 19/19 giáo viên đạt giải.

Chất lượng giáo dục các cấp cũng tăng so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể:

Cấp Tiểu học: Môn Tiếng Việt và môn Toán tỷ lệ học sinh hoàn thành và hoàn thành tốt đạt 91.6 % . Tham gia giao lưu “Em yêu thích Tiếng Anh” cấp tỉnh có 11/20 học sinh đạt giải cá nhân và đạt giải 3 đồng đội.

Cấp THCS: Tỷ lệ học sinh đạt hạnh kiểm Khá, Tốt chiếm hơn 96%, tỷ lệ học sinh có học lực Khá, Giỏi chiếm 45%. Trong kỳ Thi học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện có 88/165 học sinh đạt giải; thi Khoa học kỹ thuật cấp huyện 19/29 sản phẩm đạt giải.

Phòng GD&ĐT huyện Xín Mần: Điểm sáng trong ngành giáo dục tỉnh Hà Giang - ảnh 3

Lễ đón bằng công nhận chuẩn Quốc gia mức độ I tại trường Tiểu học Bản Ngò

Phòng Giáo dục huyện chỉ đạo các đơn vị trường học xây dựng kế hoạch nhà trường, xây dựng kế hoạch môn học theo định hướng phát triển năng lực học sinh, các nhà trường đã chủ động xây dựng kế hoạch năm học 2020-2021, giao quyền chủ động cho giáo viên xây dựng kế hoạch cho từng môn học được phân công giảng dạy. Thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá xếp loại học sinh theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Bên cạnh đó, công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh đã có những chuyển biến tích cực. Nội dung, hình thức giáo dục phong phú, đa dạng được triển khai sâu rộng trong các nhà trường, trong sinh hoạt Đoàn, Đội, cùng các hoạt động tình nghĩa như: đoàn kết giúp đỡ nhau trong học tập, chung sức vì cộng đồng, giúp đỡ các hộ nghèo, hoạt động tình nghĩa vì biên cương hải đảo... đã hình thành trong các em thói quen tốt về những nghĩa cử cao đẹp, cách ứng xử trong nhà trường và ngoài xã hội.

Công tác xã hội hóa giáo dục cũng luôn được các cấp, các ngành quan tâm; chủ động, tích cực huy động các nguồn lực từ các tổ chức cá nhân để xây dựng cơ sở vật chất trường lớp học, xây dựng cảnh quan trường lớp, xây dựng nhà lưu trú, bếp nấu ăn, phòng ăn, mua sắm trang thiết bị dạy học, chăn màn, quần áo, lương thực, thực phẩm, sách vở, đồ dùng học tập... cho học sinh bán trú, đảm bảo đáp ứng nhu cầu của việc đưa học sinh ở các điểm trường lẻ về trường chính, dạy học 2 buổi/ ngày, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Trong học kì I đã huy động các nguồn lực xã hội hóa được 8,83 tỷ đồng đầu tư cho giáo dục.

Công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia được Huyện ủy, HĐND, UBND huyện quan tâm đầu tư. Trong học kỳ I đã được tỉnh công nhận mới 01 trường , công nhận lại 03 trường, nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 trong toàn huyện lên 20 trường, đạt 35,08%.

Thực hiện một số mô hình trong giáo dục có hiệu quả

Phòng giáo dục đào tạo huyện Xín Mần tập trung thực hiện có hiệu quả các mô hình giáo dục như Mô hình “Lớp học kiểu mẫu”, “Xây dựng cảnh quan sư phạm’’, “Giáo dục Kỹ năng sống và đưa văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số vào truyền dạy cho học sinh”, “Góc văn hóa truyền thống’’… giúp các em học sinh có động cơ, thái độ học tập đúng đắn,có hành vi giao tiếp, ứng xử văn hóa tốt; chủ động, tích cực giữ gìn vệ sinh cá nhân, giữ gìn bảo vệ môi trường.

Song song với việc thực hiện chuyên môn của Ngành, công tác phát triển Đảng viên mới trong các đơn vị trường học cũng được các cấp ủy Đảng hết sức quan tâm chú trọng. Hàng năm đã giới thiệu và kết nạp được nhiều quần chúng ưu tú là cán bộ giáo viên đứng trong hàng ngũ của đảng. Tổng số chi bộ đảng là 57 chi bộ, trong học kì I đã kết nạp mới 47 đảng viên mới, nâng tổng số Đảng viên trong toàn ngành tính đến tháng 12/2020 là 1.196 Đảng viên đạt 91,22%.

Tuy còn nhiều khó khăn về số lượng giáo viên, cơ sở vật chất nhưng phòng GD&ĐT huyện Xín Mần luôn nỗ lực, có những bước tiến lớn trong công tác thi đua dạy và học, khẳng định vị thế của mình trong ngành giáo dục tỉnh Hà Giang.