Phước Hòa lãi hợp nhất quý I đạt 211 tỷ đồng, tăng 88%

Xã hội 24/04/2020 - 13:37

Công ty ghi nhận 156 tỷ đồng lợi nhuận từ tiền đền bù đất cho dự án khu công nghiệp Nam Tân Uyên.

Công ty ghi nhận 156 tỷ đồng lợi nhuận từ tiền đền bù đất cho dự án khu công nghiệp Nam Tân Uyên.

Năm 2020, lợi nhuận từ đền bù đất dự kiến là 860 tỷ đồng và thanh lý cây cao su là 100 tỷ đồng.

Cao su Phước Hòa (HoSE: PHR) công bố BCTC hợp nhất quý I với doanh thu thuần đạt 221 tỷ đồng, giảm 24% cùng kỳ năm trước. Lãi gộp giảm 19% xuống 58 tỷ đồng.

Doanh nghiệp cho biết lợi nhuận bán mủ tại công ty con ở Campuchia quý này tăng hơn 11 tỷ đồng song cùng kỳ năm trước ghi nhận 1 lần phần lợi nhuận từ cho thuê khu công nghiệp 20,8 tỷ đồng mà kỳ này không có.

Doanh thu tài chính tăng từ 20 tỷ lên 29 tỷ đồng nhờ lãi tiền gửi tăng; hoạt động liên doanh, liên kết đem về lãi 28 tỷ đồng, tăng 22%. Đặc biệt, hoạt động khác lãi 170 tỷ đồng, gấp 3,3 lần cùng kỳ năm trước nhờ ghi nhận khoản tiền đền bù đất cho dự án khu công nghiệp Nam Tân Uyên 156 tỷ đồng. Hoạt động thanh lý cao su giảm 25,6 tỷ đồng, tương ứng giảm 65% so cùng kỳ.

Nhờ vậy, lợi nhuận sau thuế Cao su Phước Hòa đạt 211 tỷ đồng, tăng 88% so quý I/2019.

Phước Hòa lãi hợp nhất quý I đạt 211 tỷ đồng, tăng 88% - ảnh 1

Đơn vị: tỷ đồng

Năm 2020, lãnh đạo công ty dự tính ghi nhận lợi nhuận 860 tỷ đồng từ tiền đền bù đất khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn II và thanh lý vườn cây cao su 100 tỷ đồng.

Theo đó, kế hoạch kinh doanh năm nay gồm tổng doanh thu công ty mẹ đạt 2.460 tỷ đồng, lãi trước thuế 1.148 tỷ đồng; lần lượt tăng 46% và 115% so với thực hiện 2019.

Thùy Yên