Phương pháp đồng bộ hóa cài đặt trên Windows 10

Công nghệ 01/03/2021 - 01:08

Khi tiến hành đồng bộ hóa, người dùng Windows 10 sẽ tiết kiệm thời gian tùy chỉnh chủ đề, trình duyệt và các thiết lập khác.

Dưới đây là 6 bước đơn giản giúp người dùng đồng bộ cài đặt trên hệ điều hành Windows 10:

Bước 1:

Phương pháp đồng bộ hóa cài đặt trên Windows 10 - ảnh 1

Chọn nút “Start”

Bước 2:

Phương pháp đồng bộ hóa cài đặt trên Windows 10 - ảnh 2

Chọn mục cài đặt (Setting), có biểu tượng bánh răng.

Bước 3:

Phương pháp đồng bộ hóa cài đặt trên Windows 10 - ảnh 3

Chọn mục Tài khoản (Accounts).

Bước 4:

Phương pháp đồng bộ hóa cài đặt trên Windows 10 - ảnh 4

Chọn mục Đăng nhập bằng tài khoản Microsoft (Sign in with a Microsoft account instead)

Bước 5:

Phương pháp đồng bộ hóa cài đặt trên Windows 10 - ảnh 5

Chọn mục Đồng bộ cài đặt (Sync your settings).

Bước 6:

Phương pháp đồng bộ hóa cài đặt trên Windows 10 - ảnh 6

Chuyển đồng bộ cài đặt (Sync setting) sang chế độ “On”

Phương pháp đồng bộ hóa cài đặt trên Windows 10 - ảnh 7

Vô hiệu hóa các thiết lập cá nhân khác không muốn đồng bộ.