Phương Oanh “Quỳnh búp bê” xinh đẹp khi trình diễn thời trang

Phái đẹp 27/10/2018 - 09:34

Tham gia tuần lễ thời trang, Phương Oanh đảm nhận vị trí mở màn cho bộ sưu tập ''Aurora'' của thương hiệu thời trang cao cấp Emspo.

Phương Oanh “Quỳnh búp bê” xinh đẹp khi trình diễn thời trang - ảnh 1

Phương Oanh “Quỳnh búp bê” xinh đẹp khi trình diễn thời trang - ảnh 2

Phương Oanh “Quỳnh búp bê” xinh đẹp khi trình diễn thời trang - ảnh 3

Phương Oanh “Quỳnh búp bê” xinh đẹp khi trình diễn thời trang - ảnh 4

Phương Oanh “Quỳnh búp bê” xinh đẹp khi trình diễn thời trang - ảnh 5

Phương Oanh “Quỳnh búp bê” xinh đẹp khi trình diễn thời trang - ảnh 6

Phương Oanh “Quỳnh búp bê” xinh đẹp khi trình diễn thời trang - ảnh 7
Phương Oanh “Quỳnh búp bê” xinh đẹp khi trình diễn thời trang - ảnh 8

Phương Oanh “Quỳnh búp bê” xinh đẹp khi trình diễn thời trang - ảnh 9

Phương Oanh “Quỳnh búp bê” xinh đẹp khi trình diễn thời trang - ảnh 10

Phương Oanh “Quỳnh búp bê” xinh đẹp khi trình diễn thời trang - ảnh 11

Phương Oanh “Quỳnh búp bê” xinh đẹp khi trình diễn thời trang - ảnh 12

Phương Oanh “Quỳnh búp bê” xinh đẹp khi trình diễn thời trang - ảnh 13
Phương Oanh “Quỳnh búp bê” xinh đẹp khi trình diễn thời trang - ảnh 14
Phương Oanh “Quỳnh búp bê” xinh đẹp khi trình diễn thời trang - ảnh 15
Phương Oanh “Quỳnh búp bê” xinh đẹp khi trình diễn thời trang - ảnh 16

Phương Oanh “Quỳnh búp bê” xinh đẹp khi trình diễn thời trang - ảnh 17