Phương pháp kiểm nghiệm thực phẩm quan trọng như thế nào đối với công tác hậu kiểm?

Đời sống 05/10/2018 - 06:34

Bên lề Hội nghị khoa học kiểm nghiệm thực phẩm 2018, PGS.TS Nguyễn Thanh Phong – Cục trưởng Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm, Bộ Y tế, đã chia sẻ với báo chí về một số vấn đề liên quan đến công tác kiểm nghiệm thực phẩm hiện nay.

PV: Ông đánh giá như thế nào về sự quan trọng của vấn đề kiểm nghiệm sản phẩm đối với công tác hậu kiểm hiện nay?

Phương pháp kiểm nghiệm thực phẩm quan trọng như thế nào đối với công tác hậu kiểm? - ảnh 1 PGS.TS  Nguyễn Thanh Phong – Cục trưởng Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm, Bộ Y tế

PGS.TS  Nguyễn Thanh Phong:  Theo Nghị định mới của Chính phủ quy định về hướng dẫn Luật An toàn thực phẩm thì các sản phẩm thực phẩm của các doanh nghiệp hơn 90% là tự công bố. Tuy nhiên, tự công bố không có nghĩa là thích công bố như thế nào thì công bố, công bố nhưng các hàm lượng, chỉ tiêu, giới hạn an toàn phải đảm bảo dưới hoặc tối đa bằng được mức quy định của Bộ Y tế đã đưa ra.

Để tự công bố thì vẫn phải đi kèm một phiếu kiểm nghiệm kết quả sản phẩm. Từ kết quả tự công bố đó thì các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm sẽ tiến hành hậu kiểm, tức là lấy mẫu các sản phẩm lưu thông trên thị trường để phân tích xem kết quả, bản công bố đó có đảm bảo đúng quy định, an toàn cho người sử dụng hay không.

Việc hậu kiểm này phụ thuộc yếu tố số 1 đó là kết quả của các phương pháp kiểm nghiệm. Nếu kết quả kiểm nghiệm chính xác sẽ giúp cho cơ quan quản lý nhà nước đưa ra quyết định xử lý vi phạm chính xác và ngược lại. Chính vì vậy, kết quả kiểm nghiệm này hết sức quan trọng.

Hội nghị khoa học lần này không những giới thiệu các phương pháp kiểm nghiệm của Việt Nam mà kể các tổ chức kiểm nghiệm quốc tế và các yêu cầu kiểm nghiệm của quốc tế. Đây là cơ hội rất tốt để chúng ta thống nhất và đưa ra phương pháp thử. Bởi, cùng một sản phẩm nhưng phương pháp thử khác nhau sẽ cho ra kết quả kiểm nghiệm khác nhau.

PV: Ông đánh giá như thế nào về hệ thống kiểm nghiệm của Việt Nam hiện nay?

Hệ thống kiểm nghiệm thực phẩm của Việt Nam hiện nay về cơ bản chúng ta cũng đã tiếp cận được với thế giới. Riêng về hệ thống kiểm nghiệm của Việt Nam trong ngành Y tế thì chúng tôi đã chỉ định 15 cơ quan kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu. Tức là, các cơ quan được chỉ định đáp ứng được yêu cầu của một phòng kiểm nghiệm.

Thứ hai là trong số 63 cơ quan kiểm nghiệm của cả nước thì chúng ta đã công nhận 55 đơn vị đạt tiêu chuẩn ISO 17025 về thực hiện, thực hành phòng kiểm nghiệm tốt. Bên cạnh đó, chúng ta cũng chỉ định được các cơ sở cả nhà nước và tư nhân đáp ứng được phòng kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

PV: Đối với công tác kiểm nghiệm thực phẩm thì những khâu nào là quan trọng nhất, thưa ông?

Kết quả kiểm nghiệm phụ thuộc rất nhiều yếu tố trong đó ngoài phương pháp thử, thiết bị, con người thì vấn đề lấy mẫu, vận chuyển và bảo quản mẫu là hết sức quan trọng, cần thiết. Hiện nay, quan trọng nhất đó là vấn đề lấy mẫu. Bộ Y tế đã ban hành Thông 14 quy định về người lấy mẫu phải được tập huấn, cấp chứng chỉ chứ không phải ai cũng có thể đi lấy mẫu để gửi kiểm nghiệm được.

Thứ hai đó là phương pháp lấy mẫu phải đúng, đảm bảo tính đại diện, tính khách quan. Phương pháp vận chuyển mẫu, bảo quản mẫu và phải đảm bảo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.  Trên thực tế hiện nay, nếu thực hiện theo đúng quy định thì phương pháp thử, lấy mẫu, vận chuyển bảo quản mẫu thì chúng ta có thể yên tâm không xảy ra vấn đề gì.  

Vâng, xin cảm ơn PGS.TS Nguyễn Thanh Phong.

Thế Công (thực hiện)