Phương Trinh Jolie " cháy túi vì đồ hiệu

Giải trí 28/04/2019 - 18:42

Ca sĩ Phương Trinh Jolile kể về lần mua sắm đồ hiệu "điên cuồng nhất" thời thanh xuân.