Quan tâm tăng cường tiếng Việt cho học sinh vùng dân tộc thiểu số

Giáo dục 02/10/2020 - 00:33

Đây là một trong những nội dung tại hướng dẫn mới đây của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa đối với các phòng giáo dục và đào tạo, đơn vị trực thuộc sở về thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục dân tộc.

Quan tâm tăng cường tiếng Việt cho học sinh vùng dân tộc thiểu số - ảnh 1

Quan tâm tăng cường tiếng Việt cho học sinh vùng dân tộc thiểu số - ảnh 2

Tiết học tại Trường Tiểu học Khánh Bình, huyện Khánh Vĩnh.

Cụ thể, các đơn vị cần tiếp tục triển khai thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ và 5 giải pháp cơ bản của ngành Giáo dục. Trong đó, tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác quản lý giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục; rà soát thực trạng phát triển của hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú, các cơ sở giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi để có phương án quản lý phù hợp; hướng đến xây dựng và ban hành chương trình, sách giáo khoa dạy học tiếng dân tộc thiểu số phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông mới; thực hiện có hiệu quả các chính sách đã ban hành, nghiên cứu điều chỉnh, hoàn thiện các chính sách hỗ trợ người dạy, người học và cơ sở giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi. Bên cạnh đó, tổ chức tốt việc dạy học tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức, viên chức theo quy định; triển khai thực hiện Đề án Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh theo đúng tiến độ…

K.Dung