Quần đợi áo chờ

Giải trí 22/07/2013 - 08:27

Phong cách ''quần đợi áo chờ'' là những giây phút hớ hênh hết của kể cả nam hay nữ, và nữ sinh dưới đây đã tìm đến nó để mua vui.

Phong cách "quần đợi áo chờ" là những giây phút hớ hênh hết của kể cả nam hay nữ, và nữ sinh dưới đây đã tìm đến nó để mua vui.

Vai Thieu (theo Youtube)