Quảng Bình đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác gia đình

Xã hội 25/11/2020 - 22:52

Ngày 25.11, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội thảo đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác gia đình trên địa bàn tỉnh.

Quảng Bình đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác gia đình - ảnh 1

Hội thảo đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Đến nay, điều kiện sống của các gia đình ở tỉnh Quảng Bình được cải thiện đáng kể. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa đã đi vào nền nếp, thiết thực và hiệu quả. Tuy nhiên, do tác động của cơ chế thị trường nên đã phá vỡ giá trị văn hóa dân tộc, giá trị truyền thống, nhân văn của gia đình. Bên cạnh đó, một số ít cấp ủy đảng, chính quyền, ngành, đoàn thể nhận thức về vị trí, vai trò của công tác xây dựng gia đình còn hạn chế nên thiếu quan tâm; tình trạng bạo lực gia đình vẫn còn xảy ra…

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe các tham luận về công tác gia đình, như: bảo vệ nạn nhân bạo lực gia đình; xử lý các vụ bạo lực gia đình; công tác hỗ trợ, tư vấn nạn nhân bạo lực gia đình; nâng cao nhận thức về công tác gia đình cho đoàn viên thanh niên…

Hội thảo cũng đã đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trong thời gian tới như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về công tác gia đình; Duy trì và phát triển các mô hình, câu lạc bộ, nhóm phòng chống bạo lực gia đình; Tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong hoạt động kiểm tra, giám sát về công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình...

PHẠM PHÚ