Quảng Bình huy động hơn 1.110 tỷ đồng trong 6 tháng

Kinh tế 07/08/2020 - 14:31

Nửa đầu năm 2020, tổng các nguồn vốn huy động cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới NTM tỉnh Quảng Bình đạt hơn 1.100 tỷ đồng, đáp ứng kịp thời trong việc đầu tư, xây dựng mới, nâng cấp nhiều công trình hạ tầng thiết yếu.

Quảng Bình huy động hơn 1.110 tỷ đồng trong 6 tháng - ảnh 1 Thi công đường giao thông nông thôn tại huyện Bố Trạch. Ảnh: Nhất Linh

Theo Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh Quảng Bình, trong 6 tháng đầu năm, tỉnh thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, kết quả thực hiện một số nhiệm vụ, chỉ tiêu đạt thấp. Tuy vậy, Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh vẫn diễn ra trôi chảy, với sự chung sức, đồng lòng của chính quyền tỉnh và dân cư địa phương.

Cụ thể, nguồn vốn huy động cho Chương trình xây dựng NTM tỉnh Quảng Bình đạt hơn 1.100 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, UBND tỉnh Quảng Bình đã cho xây dựng mới, nâng cấp gần 93km đường giao thông các loại; 62 công trình giao thông; hơn 50km kênh mương; xây mới 30 phòng học, phòng chức năng cho các trường THCS, 24 phòng học cho các trường mầm non và 44 công trình trường học khác. Triển khai xây dựng 7km đường hoa, 16 công trình cơ sở vật chất văn hóa xã, thôn. Nhiều công trình dân sinh khác cũng đã được đầu tư xây dựng, nâng cấp.

Đến nay, toàn tỉnh đã có 69 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 53,9%, trong đó, có 28 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí, 22 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí; 26 vườn mẫu và 1 khu dân cư kiểu mẫu được UBND huyện công nhận.

Các địa phương của Quảng Bình phấn đấu đến cuối năm 2020 sẽ có 25 khu dân cư kiểu mẫu, 147 vườn mẫu; có thêm 14 xã hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 3 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Tỉnh cũng đã tổ chức đánh giá, phân hạng cho 42/49 sản phẩm OCOP, đưa số sản phẩm được đánh giá, phân hạng giai đoạn 2018 - 2020 lên 70 sản phẩm; tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí, tổ chức đánh giá 42 sản phẩm OCOP.

Nhất Linh