Quảng Nam: Bãi tắm Cửa Đại sạt lở nghiêm trọng do bão số 5

Việc làm 19/09/2020 - 22:08

Do ảnh hưởng bảo số 5 bờ biển bãi tắm Cửa Đại ở thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam có nhiều đoạn bị sạt lở nghiêm trọng, xâm thực vào đất liền 4-5m, nhiều điểm bị sạt lở sâu đến 3-4m so với mặt đất.

Quảng Nam: Bãi tắm Cửa Đại sạt lở nghiêm trọng do bão số 5 - ảnh 1

Bãi tắm Cửa Đại nhiều đoạn bị xâm thực nghiêm trọng. (Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm/TTXVN)

Quảng Nam: Bãi tắm Cửa Đại sạt lở nghiêm trọng do bão số 5 - ảnh 2

Một đoạn bờ kè của bãi tắm Cửa Đại bị triều cường đánh sạt lở. (Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm/TTXVN)

Quảng Nam: Bãi tắm Cửa Đại sạt lở nghiêm trọng do bão số 5 - ảnh 3

Một đoạn bờ kè của bãi tắm Cửa Đại bị triều cường đánh sạt lở. (Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm/TTXVN)

Quảng Nam: Bãi tắm Cửa Đại sạt lở nghiêm trọng do bão số 5 - ảnh 4

Bãi tắm Cửa Đại nhiều đoạn bị xâm thực nghiêm trọng. (Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm/TTXVN)

Quảng Nam: Bãi tắm Cửa Đại sạt lở nghiêm trọng do bão số 5 - ảnh 5

(Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm/TTXVN)

Quảng Nam: Bãi tắm Cửa Đại sạt lở nghiêm trọng do bão số 5 - ảnh 6

Bãi tắm Cửa Đại nhiều đoạn bị xâm thực nghiêm trọng. (Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm/TTXVN)

Quảng Nam: Bãi tắm Cửa Đại sạt lở nghiêm trọng do bão số 5 - ảnh 7

(Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm/TTXVN)

Quảng Nam: Bãi tắm Cửa Đại sạt lở nghiêm trọng do bão số 5 - ảnh 8

(Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm/TTXVN)