Quảng Trị xử lý nghiêm trường hợp khai báo không trung thực

Xã hội 09/05/2021 - 23:28

Tỉnh Quảng Trị yêu cầu tất cả những trường hợp tới địa phương không khai báo y tế hoặc khai báo y tế không trung thực sẽ bị xử lý theo quy định.

Ngày 9/5, ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã có chỉ đạo về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. 

Quảng Trị xử lý nghiêm trường hợp khai báo không trung thực - ảnh 1

Quảng Trị xử lý nghiêm trường hợp khai báo không trung thực 

Theo đó, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện ngay và nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Yêu cầu Sở Y tế thông báo và hướng dẫn triển khai ngay việc điều chỉnh thời gian cách ly tập trung từ 14 ngày lên 21 ngày; thời gian theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú giảm từ 14 ngày xuống còn 7 ngày để người dân biết, yên tâm thực hiện.

Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát quy định an toàn phòng, chống dịch tại các khu cách lỵ, các khách sạn đã được chọn làm khu cách ly tập trung có thu phí. Qua đó, tham mưu hoàn thiện quy chế hoạt động của các khu cách ly đảm bảo đầy đủ yêu cầu phòng chống dịch.

Nâng mức cảnh báo lây nhiễm dịch COVID-19 tại các cơ sở y tế trong toàn tỉnh lên mức cao nhất.

Chủ trì, phối hợp các ngành, địa phương liên quan thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về việc chấp hành đầy đủ, kịp thời các quy định phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ quan, đơn vị, địa phương và trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức, trong việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, thường xuyên báo cáo UBND tỉnh.

Chấn chỉnh toàn diện việc khai báo y tế, đảm bảo tất cả công dân khi đến hoặc trở về Quảng Trị đều được khai báo y tế. Tất cả những trường hợp không khai báo y tế, hoặc khai báo y tế không trung thực sẽ bị xử lý theo đúng quy định về phòng chống dịch hiện hành.

Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp Sở Y tế, BCH Quân sự tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và Viettel Quảng Trị khẩn trương hoàn thành việc lắp đặt Camera tại các khu cách lỵ tập trung theo yêu cầu của BCĐ quốc gia phòng chống dịch và UBND tỉnh tại Công văn số 1742/UBND-VX ngày 7/5.

Chủ trì, phối hợp Sở Y tế làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông trên địa bàn tỉnh (Viettel, VNPT, Mobilphone, ...) để đề nghị hỗ trợ công tác khai báo y tế, cảnh báo y tế đối với công dân khi đến hoặc trở về địa bàn Quảng Trị.

Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai hoạt động của Trung tâm Giám sát điều hành thông minh (IOC) tỉnh trong việc giám sát dịch tễ trên địa bàn toàn tinh, đặc biệt là thành phố Đông Hà.

Sở Giáo dục và Đào tạo: Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố có phương án cho học sinh trên địa bàn toàn tỉnh nghĩ đến trường chậm nhất từ ngày 12/5 đối với tất cả các cấp học; triển khai hoạt động dạy học trực tuyến để đảm bảo nội dung, chương trình theo quy định; riêng học sinh lớp 12, tổ chức hoàn thành chương trình và ôn tập tốt nghiệp trực tiếp hoặc trực tuyến tùy theo điều kiện từng đơn vị trường học, đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch.

Đình Tuấn