Quảng Trị sẽ thoái vốn nhà nước tại 5 công ty cổ phần

Xã hội 05/10/2018 - 09:07

Thông tin từ UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, thực hiện Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Quảng Trị được giao nhiệm vụ thực hiện thoái vốn nhà nước tại 05 công ty cổ phần trong giai đoạn 2017-2020.

Theo Ban chỉ đạo việc thoái vốn, năm 2017 thực hiện thoái vốn 03 công ty (Công ty CP Nước sạch Quảng Trị , Công ty CP Tân Hưng và Công ty CP Quản lý và xây dựng giao thông Quảng Trị với tỷ lệ đều là 30%); năm 2018 thoái vốn 02 Công ty (Công ty CP Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị với tỷ lệ 28,67% và Công ty CP Môi trường và Đô thị Đông Hà với tỷ lệ 19,36%); năm 2019 thoái 13,52% vốn tại Công ty CP Nước sạch Quảng Trị; năm 2020 thực hiện thoái 28,66% vốn nhà nước tại Công ty CP Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị.

Quảng Trị sẽ thoái vốn nhà nước tại 5 công ty cổ phần - ảnh 1
Công Ty CP Tổng công ty Thương mại Quảng Trị đề xuất tăng vốn điều lệ thông qua hình thức phát cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, làm thay đổi cơ cấu vốn chủ sở hữu nhà nước nên đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thể thực hiện được việc thoái vốn do vướng thủ tục

Lãnh đạo UBND tỉnh này cho biết, đến thời điểm này, việc thoái vốn nhà nước tại Công ty CP Nước sạch Quảng Trị đã thực hiện thành công thoái vốn đối với toàn bộ 43,52% số cổ phần theo quy định và đề xuất xin thoái vốn nhà nước thêm 12%; Công ty CP Môi trường và Đô thị Đông Hà đang thực hiện xác định giá trị phần vốn góp của nhà nước tại Công ty và xây dựng phương án thoái vốn, dự kiến sẽ hoàn thành khoảng cuối năm 2018 đến đầu năm 2019. Công ty CP Tân Hưng và Công ty CP Quản lý và xây dựng giao thông Quảng Trị dự kiến sẽ hoàn thành công tác thoái vốn trong năm 2018, chậm 01 năm theo quy định.  

Riêng Công ty CP Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị đề xuất tăng vốn điều lệ thông qua hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, làm thay đổi cơ cấu vốn chủ sở hữu nhà nước xuống còn 47,8%. Vì vậy, đến thời điểm này vẫn chưa thể thực hiện được việc thoái vốn do vướng thủ tục.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quân Chính cho biết, thực hiện chủ trương của chính phủ, khuyến khích các doanh nghiệp thoái vốn nhanh và nhiều; các doanh nghiệp tại địa phương sau khi thoái vốn nhà nước đều làm ăn hiệu quả. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số công ty chưa thực hiện được việc thoái vốn do vướng phải việc tăng vốn điều lệ, làm thay đổi cơ cấu vốn chủ sở hữu nhà nước.

Việc công CP Tổng công ty Thương mại Quảng Trị đề xuất tăng vốn điều lệ dẫn đến chưa thực hiện thoái vốn thì Công ty cần xin Thủ tướng Chính phủ không thực hiện thoái vốn theo Quyết định 1232 của Thủ tướng Chính phủ hoặc giãn tiến độ thoái vốn nhà nước đến năm 2022, ông Chính nhấn manh.

UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các doanh nghiệp cần khẩn trương hoàn thành hồ sơ và các thủ tục liên quan để hoàn thành thoái vốn trong năm 2018, quá trình thực hiện cần kiên quyết và thận trọng để nhà nước không bị mất vốn; đồng thời cân nhắc việc tăng tỷ lệ thoái vốn nhà nước nếu được.