Quảng Trị sẽ xây dựng thí điểm chợ đảm bảo an toàn thực phẩm

Xã hội 05/09/2018 - 22:57

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa qua, Lãnh đạo tỉnh đã làm việc với Sở Công Thương Quảng Trị về việc xây dựng đề cương ''Mô hình chợ thí điểm an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”.  

Theo đó, “Mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” nhằm hướng tới mục tiêu đáp ứng các tiêu chí về chợ kinh doanh thực phẩm, góp phần bảo vệ người tiêu dùng, phục vụ nhu cầu ngày càng cao của mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

no image
Chợ Đông Hà là nơi thí điểm mô hình chợ đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Theo kế hoạch, sau khi mô hình thí điểm này được xây dựng thành công sẽ nhân rộng ra các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, góp phần thực hiện mục tiêu đảm bảo đến năm 2030 có 50% chợ trong quy hoạch được kiểm soát an toàn thực phẩm. Tổng kinh phí thực hiện dự án là 500 triệu đồng, trong đó Trung ương hỗ trợ 250 triệu đồng. Trước mắt sẽ xây dựng thí điểm mô hình này tại chợ Đông Hà (Thành phố Đông Hà).

Ông Nguyễn Quân Chính - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, việc xây dựng “Mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” là rất cần thiết. Vì vậy, các sở, ngành, đặc biệt là Sở Công Thương cần chủ động, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan trong việc tham gia khảo sát, nghiên cứu xây dựng đề cương. Các ngành và lực lượng liên quan tích cực vận động, chuyển đổi nhận thức cho các hộ kinh doanh chấp hành quy định về đăng ký, khai báo về trích xuất nguồn gốc hàng hóa, ông Chính cho biết thêm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quân Chính giao Sở Công Thương khẩn trương rà soát, điều chỉnh và hoàn thiện đề cương dự án trình UBND tỉnh phê duyệt để sớm triển khai vào đầu tháng 10/2018.

Nguyễn Tuấn