Quốc hội Israel thông qua thỏa thuận khai thác và bán khí đốt

Kinh tế 08/09/2015 - 12:38

Ảnh minh họa. (Nguồn: oilinisrael.net) Ngày 7/9, với tỷ lệ phiếu 59-51, Quốc hội Israel đã đạt được thỏa thuận cho phép khai thác và bán khí đốt từ các mỏ khí của nước này được phát hiện vài năm trở lại đây. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu coi thỏa thuận này là một bước đi quan trọng nhằm cung cấp khí đốt giá rẻ cho người dân Israel, mang lại hàng trăm triệu USD cho công tác giáo dục và an sinh xã hội cũng như hàng chục triệu USD nguồn vốn đầu tư và và giải quyết công ăn việc ...

no imageẢnh minh họa. (Nguồn: oilinisrael.net)

Ngày 7/9, với tỷ lệ phiếu 59-51, Quốc hội Israel đã đạt được thỏa thuận cho phép khai thác và bán khí đốt từ các mỏ khí của nước này được phát hiện vài năm trở lại đây.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu coi thỏa thuận này là một bước đi quan trọng nhằm cung cấp khí đốt giá rẻ cho người dân Israel, mang lại hàng trăm triệu USD cho công tác giáo dục và an sinh xã hội cũng như hàng chục triệu USD nguồn vốn đầu tư và và giải quyết công ăn việc làm.

Thỏa thuận vừa đạt được này sẽ cho phép Chính phủ Israel và hai tập đoàn khí đốt Delek và Noble triển khai các dự án khai thác và bán khí đốt tại các mỏ ngoài khơi nước này.

Tuy nhiên, thỏa thuận này vẫn cần phải trải qua một vòng bỏ phiếu nữa để Chính phủ Israel có thể ký kết hợp đồng với hai tập đoàn nói trên.

Những người phản đối thỏa thuận này cho rằng việc chỉ để cho Delek và Noble triển khai các dự án sẽ dẫn đến tình trạng độc quyền.

Họ yêu cầu chính phủ phải tiến hành đấu thầu nhằm tìm kiếm các tập đoàn phù hợp với hy vọng giảm giá thành khí đốt trong nước và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế./.