Quỹ America LLC trở thành cổ đông lớn của Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa (TIP)

Kinh tế 29/09/2020 - 09:08

Quỹ America LLC đã tăng sở hữu tại Công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa (Mã chứng khoán: TIP – sàn HOSE).

Quỹ America LLC trở thành cổ đông lớn của Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa (TIP) - ảnh 1

Quỹ America LLC trở thành cổ đông lớn của Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa (TIP) - ảnh 2

Theo đó, quỹ America LLC đã mua vào 82.700 cổ phiếu TIP, nâng tỷ lệ sở hữu từ 4,91% lên 5,23% vốn điều lệ. Giao dịch được thực hiện ngày 22/09/2020. Như vậy, quỹ America LLC trở thành cổ đông lớn của TIP.

Được biết, trong 6 tháng đầu năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu là 106,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 49,5 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 2,4% và 3,1% so với 6 tháng đầu năm 2019. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm doanh nghiệp đã hoàn thành 70,9% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2020.

Tính tới 30/06/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp giảm nhẹ 0,7% về mức 807,5 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư tài chính dài hạn là 279,6 tỷ đồng, chiếm 34,6% tổng tài sản; tồn kho là 158,4 tỷ đồng, chiếm 19,6% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn là 151,5 tỷ đồng, chiếm 18,8% tổng tài sản.

Đối ứng với tài sản là nguồn vốn, doanh nghiệp đang có 561,7 tỷ đồng vốn chủ sở hữu, chiếm 69,6% tổng nguồn vốn; doanh thu ngắn hạn và dài hạn chưa ghi nhận là 121,1 tỷ đồng, chiếm 15% tổng nguồn vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/09/2020, cổ phiếu TIP giảm 200 đồng, tương ứng giảm 0,74% về 26.800 đồng/cổ phiếu.

Vũ Duy Bắc