Quy định mới về thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc

Chính trị 09/04/2020 - 20:54

“Chi phí mai táng người bị thi hành án tử hình do Nhà nước chi trả. Trường hợp thân nhân hoặc người đại diện hợp pháp của người bị kết án tử hình được nhận tử thi, tro cốt về mai táng thì phải tự chịu chi phí và phải cam kết chấp hành đúng quy định của pháp luật về bảo đảm an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường”, Nghị định quy định.


Ngày 8/4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định số 43/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc. Nghị định này thay thế Nghị định số 82/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc và Nghị định số 47/2013/NĐ-CP ngày 13/5/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2011/NĐ-CP. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2020.

Nghị định quy định, thuốc tiêm để sử dụng cho thi hành án tử hình gồm: thuốc làm mất tri giác, thuốc làm liệt hệ vận động, thuốc làm ngừng hoạt động của tim. Thuốc sử dụng cho thi hành án tử hình do Bộ Y tế cấp theo đề nghị của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng. Việc bàn giao thuốc phải được lập biên bản giao, nhận, niêm phong, quản lý chặt chẽ theo quy định của pháp luật. 
Quy định mới về thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc - ảnh 1
Một phạm nhân ở Đắk Lắk bị tuyên án tử hình được phổ biến quy định về thi hành án.

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng căn cứ vào tình hình thực tiễn để đầu tư xây dựng nhà thi hành án tử hình và phòng làm việc của Hội đồng thi hành án tử hình tại Công an cấp tỉnh, đơn vị Quân đội cấp Quân khu để bảo đảm phục vụ công tác thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc.

Trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho thi hành án tử hình gồm: giường nằm có các đai dùng để cố định người bị thi hành án, máy tiêm thuốc tự động có ấn nút điều khiển, máy kiểm tra nhịp đập của tim, màn hình và các thiết bị theo dõi, kiểm tra quá trình thi hành án và các dụng cụ và trang thiết bị khác phục vụ cho thi hành án. 

“Chi phí mai táng người bị thi hành án tử hình do Nhà nước chi trả. Trường hợp thân nhân hoặc người đại diện hợp pháp của người bị kết án tử hình được nhận tử thi, tro cốt về mai táng thì phải tự chịu chi phí và phải cam kết chấp hành đúng quy định của pháp luật về bảo đảm an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường”, Nghị định quy định.

Theo Nghị định này, Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam Bộ Công an chỉ đạo nghiệp vụ, hướng dẫn việc áp dụng thống nhất các quy định của pháp luật về thi hành án tử hình cho Cơ quan Thi hành án hình sự Công an các cấp; phối hợp với cơ quan y tế tổ chức đào tạo, tập huấn nghiệp vụ thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc cho cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thi hành án tử hình trong CAND. 

Cơ quan Thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh tham gia Hội đồng thi hành án tử hình. Lập Đội thi hành án tử hình làm nhiệm vụ trực tiếp thi hành án tử hình gồm Đội trưởng, bác sĩ pháp y và các Tổ: áp giải, xác định tĩnh mạch, pha thuốc, ấn nút, điều khiển máy tiêm thuốc. Tiếp nhận người bị thi hành án tử hình do trại tạm giam bàn giao để áp giải đến địa điểm thi hành án. Ngoài ra, thực hiện các thủ tục giải quyết cho thân nhân, người đại diện hợp pháp của người bị thi hành án tử hình nhận tử thi, tro cốt hoặc hài cốt của người bị thi hành án tử hình về địa phương mai táng...

Công an cấp huyện nơi tổ chức thi hành án tử hình xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự nơi tổ chức thi hành án tử hình; phát hiện, ngăn chặn và xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật tại khu vực tổ chức thi hành án tử hình. Đối với Cơ quan quản lý Thi hành án hình sự Bộ Quốc phòng, Cơ quan Thi hành án hình sự cấp Quân khu, Nghị định quy định thực hiện tương tự như quy định đối với CAND. 

Nghị định quy định: Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý Nhà nước về thi hành án tử hình; ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc; phối hợp với Bộ Quốc phòng bảo đảm công tác thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc cho các đối tượng bị kết án tử hình do Bộ Quốc phòng quản lý; chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện đúng quy định của pháp luật về thi hành án tử hình; ban hành văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến CAND làm nhiệm vụ thi hành án tử hình. 

Ngoài ra Bộ Công an phải xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo, tập huấn cho cán bộ, chiến sĩ CAND làm nhiệm vụ thi hành án tử hình và chỉ đạo Công an các cấp thực hiện chế độ báo cáo, thống kê Nhà nước về thi hành án tử hình...

Nghị định này cũng quy định trách nhiệm của Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính và UBND các cấp thực hiện quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc. Ngoài ra, Nghị định còn quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với người tham gia thi hành án tử hình.

Nguyễn Hưng