Quý I/2021, Nhơn Trạch 2 (NT2) báo cáo lợi nhuận giảm 35,9% xuống 114,9 tỷ đồng

Kinh tế 20/04/2021 - 16:58

Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 ( Mã chứng khoán : NT2 - sàn HOSE) công bố báo cáo tài chính quý I/2021.

Quý I/2021, Nhơn Trạch 2 (NT2) báo cáo lợi nhuận giảm 35,9% xuống 114,9 tỷ đồng - ảnh 1

Quý I/2021, Nhơn Trạch 2 (NT2) báo cáo lợi nhuận giảm 35,9% xuống 114,9 tỷ đồng - ảnh 2

Theo đó, trong quý I/2021, NT2 ghi nhận doanh thu đạt 1.649,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 114,9 tỷ đồng, lần lượt giảm 4,3% và 35,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 14,2% về chỉ còn 9%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 39,5% về còn 148 tỷ đồng, doanh thu tài chính tăng 251,1% lên 16,5 tỷ đồng, chi phí tài chính giảm 48,7% về còn 20,3 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 40,5% lên 22,9 tỷ đồng và các hoạt động khác biết động không đáng kể.

Doanh nghiệp thuyết minh, doanh thu sản xuất điện giảm chủ yếu do sản lượng điện theo hợp đồng (Qc) quý I/2021 giảm 143,9 triệu kWh so với quý I/2020. Doanh thu tài chính tăng do quý I/2021 có lãi từ khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư các khoản phải trả có gốc ngoại tệ với giá trị 14,3 tỷ đồng, lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện là 1,8 tỷ đồng.

Được biết, trong năm 2021, NT2 đặt kế hoạch tổng doanh thu là 7.713 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 462 tỷ đồng, lần lượt tăng 26% và giảm 26% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, kết thúc quý đầu của năm, doanh nghiệp hoàn thành 24,9% kế hoạch lợi nhuận.

Tính tới 31/3/2021, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 7,9% lên 6.886,8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định đạt 4.011,6 tỷ đồng, chiếm 58,3% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 2.214,4 tỷ đồng, chiếm 32,2% tổng tài sản.

Trong kỳ, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 48,7% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 725,5 tỷ đồng lên 2.214,4 tỷ đồng và chiếm 32,2% tổng tài sản.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 20/4, cổ phiếu NT2 giảm 50 đồng về 20.900 đồng/cổ phiếu.

Vũ Duy Bắc