Quý I/2016, công ty mẹ CII lãi 285 tỷ đồng, hoàn thành 33,64% kế hoạch

Nhà đất 05/04/2016 - 11:49

BizLIVE - CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh (mã CII) vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2016 của công ty mẹ. Tweet

no image

Ảnh minh họa.

Cụ thể, tổng doanh thu quý này 6 giảm 3,79% so với cùng kỳ năm 2015 chủ yếu là do trong quý I/2015, CII ghi nhận doanh thu từ việc chuyển nhượng 30 triệu cổ phiếu LGC và thặng dư trong việc phát hành Trái phiếu hoán đổi cho MPTC.
Bên cạnh đó, trong quý I/2016, CII phải ghi nhận lãi vay đối với khoản Trái phiếu hoán đổi nói trên dẫn đến chi phí tài chính trong quý tăng so với cùng kỳ năm ngoái, qua đó, lợi nhuận sau thuế giảm 3,68%, đạt 284,97 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi MPTC thực hiện hoán đổi trái phiếu thành cổ phiếu, chi phí vay này sẽ không còn phát sinh trong các quý sắp đến.
CII cũng cho biết, do còn vướng mắc một số thủ tục nên khoản doanh thu/lợi nhuận phát sinh từ việc chuyển nhượng vốn của một công ty con của CII (trị giá khoảng 130 tỷ đồng) chưa được hoạch toán trong quý I/2016. 
Số tiền này sẽ được hoạch toán trong quý II/2016. Mặc dù vậy, nếu tính riêng cho công ty mẹ, thì CII vẫn hoàn thành được 33,64% kế hoạch lợi nhuận 2016 đã được HĐQT thông qua.
Năm 2016, CII đặt mục tiêu doanh thu 3.020 tỷ đồng, giảm nhẹ so với kế hoạch đề ra năm 2015 (3.145 tỷ đồng). 
Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ năm 2016 phấn đấu đạt 847 tỷ đồng, tăng 83% so với mức 462 tỷ đồng đặt ra trong năm 2015. EPS dự kiến đạt 3.907 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ cổ tức chi trả cho năm này là 16%.
Về chỉ tiêu nợ vay của công ty, so với cuối năm 2015, dư nợ vay của CII giảm đáng kể bởi hai nguyên nhân chính.
Thứ nhất, MPTC thực hiện hoán đổi 491 tỷ đồng Trái phiếu Hoán đổi thành cổ phiếu LGC.
Thứ hai, Goldman Sachs và HFIC thực hiện chuyển đổi 586 tỷ đồng TPCĐ thành cổ phiếu CII.
Theo CII, với các chỉ tiêu Nợ vay/Vốn chủ sở hữu (0,81, giảm 52% so với tháng 12/2015) và Tổng nợ/vốn chủ sở hữu (1,35; giảm 41% so với tháng 12/2015) giảm như trong BCTC, tình hình tài chính của công ty đã được cải thiện theo chiều hướng rất tốt, đảm bảo an toàn tài chính cho CII trong thời gian sắp tới.

TRẦN THÚY