Rà soát, phân loại thí sinh, cán bộ, giáo viên tham gia thi tốt nghiệp THPT

Giáo dục 02/08/2020 - 13:35

UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành văn bản số 3480/UBND-VX ngày 31/7/2020 về việc triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Văn bản nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Trung ương và của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các cấp, các ngành thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn cao nhất cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh rà soát toàn bộ các điều kiện (địa điểm, cơ sở vật chất, trang thiết bị) phục vụ công tác tổ chức kỳ thi ở tất cả các khâu. Phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, phân loại thí sinh đăng ký dự thi và cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia tổ chức kỳ thi theo phân nhóm tiếp xúc đối với dịch Covid-19 (F0, F1, F2,…).

Phối hợp với Sở Y tế, căn cứ vào diễn biến của dịch Covid-19, xây dựng các phương án điều chỉnh, bổ sung phù hợp, đảm bảo an toàn cho thí sinh và các lực lượng tham gia tổ chức kỳ thi tại địa phương; có phương án dự phòng về điểm thi, phòng thi, nhân lực ở tất cả các khâu để huy động khi cần thiết.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh chỉ đạo các nhà cung cấp dịch vụ Internet tăng cường củng cố hạ tầng công nghệ thông tin để quá trình tổ chức kỳ thi và việc công bố kết quả thi được thuận lợi, không để tình trạng quá tải đường truyền.

Công an tỉnh tăng cường các biện pháp nghiệp vụ kịp thời phát hiện, ngăn chặn các thiết bị, vật dụng trái phép vào phòng thi, nhất là các thiết bị thu phát sóng công nghệ cao; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan bảo đảm tuyệt đối an toàn, bảo mật trong các khâu in sao, vận chuyển, lưu trữ đề, bài thi.

Thanh tra tỉnh lựa chọn và cử cán bộ thanh tra có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp tham gia các đoàn thanh tra/kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo ở các khâu của kỳ thi theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Rà soát, phân loại thí sinh, cán bộ, giáo viên tham gia thi tốt nghiệp THPT - ảnh 1

Học sinh trường THPT số 1 Lào Cai

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tỉnh Lào Cai có 1 Hội đồng thi với 18 điểm thi chính thức và 18 điểm thi dự phòng. 274 phòng thi chính thức, 18 phòng thi dự phòng. Số thí sinh đăng ký dự thi và đủ điều kiện dự thi là 6379 thí sinh.

Ngành Giáo dục đào tạo tỉnh Lào Cai huy động 1053 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác thi ở các khâu, trong đó có 862 cán bộ, giáo viên; 7 cán bộ của Sở GD&ĐT; nhân viên phục vụ (y tế 18, bảo vệ 93, công an 57, nhân viên bảo vệ 36, phục vụ 50).

Chia sẻ