Ra mắt Trung tâm truyền thông cấp tỉnh đầu tiên của cả nước

Xã hội 02/01/2019 - 23:07

Hôm nay, 2/1, UBND tỉnh Quảng Ninh đã công bố Quyết định thành lập Trung tâm Truyền thông trực thuộc Tỉnh ủy Quảng Ninh.

2ddda87999ae7af023bf

Ông Mai Vũ Tuấn nhận Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh

Hôm nay, ngày 2/1, tỉnh Quảng Ninh tổ chức công bố Quyết định thành lập Trung tâm Truyền thông trực thuộc Tỉnh ủy Quảng Ninh. Đây là Trung tâm truyền thông cấp tỉnh đầu tiên của cả nước, được Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý cho thành lập và thực hiện thí điểm, được thành lập trên cơ sở hợp nhất về tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan thông tin, báo chí của tỉnh, gồm: Báo Quảng Ninh, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ninh, Báo Hạ Long (thuộc Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh), Trung tâm Thông tin tỉnh (thuộc Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh). 

Trung tâm này có nhiệm vụ bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ phóng viên đa năng có khả năng tác nghiệp đa phương tiện; tích hợp dữ liệu, ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện có hiệu quả mô hình "Tòa soạn hội tụ”; hoạt động theo Luật Báo chí và Quy hoạch Báo chí quốc gia…

Ông Mai Vũ Tuấn, Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Huyện ủy Bình Liêu (tỉnh Quảng Ninh) được phân công làm Giám đốc Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Ông Tuấn từng trải qua các vị trí công tác như: Phó Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin truyền thông tỉnh Quảng Ninh.