Rolls-Royce Dawn Black Badge màu vàng cực đẹp của Phó Chủ tịch Google

Xe 31/08/2018 - 08:02

Phó Chủ tịch kỹ thuật của Google, ông Benjamin Treynor Sloss đã đặt hàng Rolls-Royce chế tạo cho riêng mình một chiếc Dawn Black Badge.

Rolls-Royce Dawn Black Badge màu vàng cực đẹp của Phó Chủ tịch Google - ảnh 1

Rolls-Royce Dawn Black Badge màu vàng cực đẹp của Phó Chủ tịch Google - ảnh 2

Rolls-Royce Dawn Black Badge màu vàng cực đẹp của Phó Chủ tịch Google - ảnh 3

Rolls-Royce Dawn Black Badge màu vàng cực đẹp của Phó Chủ tịch Google - ảnh 4

Rolls-Royce Dawn Black Badge màu vàng cực đẹp của Phó Chủ tịch Google - ảnh 5