Ronaldo bị xà ngang từ chối bàn thắng

19/10/2013 - 22:20 - Nguồn: 24h.com.vn Yêu cầu xóa tin