Sacombank: Lợi nhuận trước thuế năm 2017 tăng vọt 7,5 lần lên mức 1.488 tỷ đồng

21/01/2018 - 15:33 - Nguồn: bizlive.vn Yêu cầu xóa tin
Sacombank: Lợi nhuận trước thuế năm 2017 tăng vọt 7,5 lần lên mức 1.488 tỷ đồng
Theo báo cáo hợp nhất năm 2017 của ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank – mã STB), tổng tài sản của ngân hàng đạt gần 369.000 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm.
Tổng vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt hơn 325.000 tỷ đồng, tăng 11,5%.
Cho vay khách hàng gần 223.000 tỷ đồng, tăng 12,1%.
Tổng thu nhập đạt gần 8.650 tỷ đồng, tăng 32,4% so với năm trước, trong đó nguồn thu của khối cá nhân chiếm gần 2/3, tạo nguồn lực tài chính để xử lý các tồn đọng.
Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 1.488 tỷ đồng, gấp 8,5 lần so với năm 2016, gấp 2,5 lần so với kế hoạch năm 2017 là 585 tỷ đồng. Ngân hàng cũng đặt mục tiêu 1.640 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế cho năm 2018.
Ngoài ra, Sacombank đã xử lý được hơn 19.660 tỷ đồng nợ xấu và tài sản tồn đọng trong năm 2017, trong đó hơn 15.000 tỷ đồng trong số đó là thuộc Đề án tái cơ cấu.
Tỷ lệ nợ xấu đầu năm 2017 là 6,68% tổng dư nợ, cuối năm 2017 đã giảm xuống còn 4,28% và dự kiến sẽ giảm về 3% trong năm 2018.
Thu dịch vụ năm 2017 của Sacombank tăng trưởng rất tốt, đạt 2.625 tỷ đồng, trong đó thu dịch vụ truyền thống tăng gần 28% so với năm trước.
Năm 2018, Sacombank sẽ tập trung đẩy nhanh tiến trình tái cơ cấu theo Đề án, ưu tiên công tác xử lý nợ xấu để nâng cao chất lượng tài sản.

LAN ANH