Sản lượng thủy sản của Việt Nam trong tháng 8-2020 tăng 1,3%

Kinh tế 07/09/2020 - 17:24

Trong tháng 8 vừa qua, sản lượng thủy sản của Việt Nam tiếp tục đà tăng trưởng khi tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước.

Sản lượng thủy sản của Việt Nam trong tháng 8-2020 tăng 1,3% - ảnh 1
Ảnh minh họa.

Theo đó, sản lượng thủy sản cả nước tháng 8-2020 ước đạt 741,8 nghìn tấn, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, cá đạt 528 nghìn tấn, tăng 2%; tôm đạt 100,1 nghìn tấn, giảm 1,8%; thủy sản khác đạt 113,7 nghìn tấn, tăng 1,1%.

Sản lượng thủy sản nuôi trồng trong tháng 8 vừa qua ước đạt 405,9 nghìn tấn, tăng 0,1% so với cùng kỳ năm trước.

Dịch Covid-19 tiếp tục gây ảnh hưởng lớn đến các sản phẩm thủy sản chủ lực, chủ yếu sản xuất phục vụ chế biến xuất khẩu.

Sản lượng thủy sản khai thác tháng 8-2020 ước đạt 335,9 nghìn tấn, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng thủy sản khai thác biển trong tháng vừa rồi ước đạt 317,2 nghìn tấn, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 8 tháng năm 2020, sản lượng thủy sản ước đạt 5.385,1 nghìn tấn, tăng 1,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 2.815,4 nghìn tấn, tăng 1,2%; sản lượng thủy sản khai thác đạt 2.569,7 nghìn tấn, tăng 1,8% (sản lượng khai thác biển đạt 2.455,6 nghìn tấn, tăng 1,9%).

CK