Sẵn sàng cho chương trình giáo dục phổ thông mới

Tuổi Teen 31/08/2020 - 16:20

Chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ được Bộ GD&ĐT áp dụng đối với lớp 1 trong năm học 2020-2021, sau đó tiếp tục triển khai ở các cấp học trong các năm tiếp theo.

Hiện các điều kiện cần thiết đều đã được ngành GD&ĐT Quảng Ninh chuẩn bị cẩn thận, chu đáo, nhằm triển khai hiệu quả chương trình này.

Sẵn sàng cho chương trình giáo dục phổ thông mới - ảnh 1

Sở GD&ĐT tổ chức tập huấn chương trình giáo dục phổ thông mới cho cán bộ, giáo viên trong tỉnh.

Rà soát đội ngũ giáo viên

Thời gian qua, ngành GD&ĐT Quảng Ninh đã tích cực quán triệt, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về triển khai chương trình, sách giáo khoa (SGK) giáo dục phổ thông mới.

Đồng thời, Sở cũng ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng, triển khai chương trình, SGK mới kịp thời, đảm bảo yêu cầu theo lộ trình đổi mới, đúng chỉ đạo của cấp trên, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, như: Kế hoạch số 1588/KH-SGDĐT ngày 28/6/2019 về thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; hướng dẫn số 2147/SGDĐT-VP ngày 5/9/2019 về xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán, cán bộ quản lý cốt cán cấp tiểu học; công văn số 694/SGDĐT-GDTH ngày 24/3/2020 về việc hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1, năm học 2020-2021…

Cùng với đó, ngành cũng chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về đội ngũ, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới, đặc biệt quan tâm đến lớp 1 năm học 2020-2021. Cụ thể, thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, năm học 2019-2020, ngành Giáo dục đã chủ động bồi dưỡng được 70,4% cán bộ quản lý, giáo viên cấp tiểu học; 27,3% cán bộ quản lý, giáo viên cấp THCS; 27% cán bộ quản lý, giáo viên cấp THPT thực hiện triển khai chương trình, SGK mới.

Hiện ngành đang tiếp tục rà soát đội ngũ giáo viên, xác định nhu cầu giáo viên theo lộ trình, để có biện pháp tham mưu giải quyết số giáo viên thừa, thiếu cục bộ; giáo viên chưa đạt chuẩn và bổ sung đội ngũ giáo viên dạy tiếng Anh, tin học, giáo dục thể chất cấp tiểu học hiện đang thiếu.

Sẵn sàng cho chương trình giáo dục phổ thông mới - ảnh 2

Cán bộ, giáo viên tiểu học trong tỉnh tham gia lớp tập huấn chương trình giáo dục phổ thông mới do Sở GD&ĐT tổ chức.

Hoàn thành biên soạn tài liệu địa phương

Để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong giai đoạn đổi mới, ngành cũng tham mưu cho tỉnh đầu tư cải tạo, nâng cấp 60 phòng thư viện hiện đại phát triển văn hóa đọc và xây dựng trường học thông minh cho 25 trường tiểu học.

Hiện ngành đang tiếp tục rà soát, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất trường lớp để tích cực tham mưu đầu tư bổ sung theo hướng đảm bảo đủ số phòng học đáp ứng dạy học 2 buổi/ngày. Chỉ đạo các đơn vị khai thác, phát huy tối đa nguồn lực cơ sở vật chất được tỉnh quan tâm đầu tư theo các chương trình, dự án, đề án dành cho các cấp học một cách hiệu quả.

Cùng với đó, ngành đã xây dựng Dự án biên soạn và triển khai thực hiện nội dung giáo dục địa phương trong chương trình giáo dục phổ thông mới của tỉnh Quảng Ninh; tiến hành khảo sát và lấy ý kiến của các địa phương, sở, ngành, các nhà khoa học, nhà giáo đại diện các cấp học xây dựng khung tổng thể nội dung giáo dục địa phương của các cấp học.

Mặt khác, tham mưu UBND tỉnh chủ trì thẩm định khung tổng thể nội dung giáo dục địa phương; phối hợp với NXB Giáo dục Việt Nam tổ chức, hoàn thành việc biên soạn tài liệu địa phương đối với lớp 1 năm học 2020-2021.

Tháng 5/2020, tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành và công bố kết quả lựa chọn SGK trong số 5 bộ SGK với 46 đầu sách đã được Bộ GD&ĐT phê duyệt. Quá trình lựa chọn SGK mới đã được thực hiện một cách nghiêm túc, bám sát những quy định của Bộ GD&ĐT, cũng như những tiêu chí của từng địa phương.

Bà Vũ Thị Thúy Hà, Trưởng phòng Giáo dục tiểu học, Sở GD&ĐT, cho biết: Việc chuẩn bị SGK lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông mới đã được Sở GD&ĐT thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng quy trình theo quy định của Bộ GD&ĐT. Sở đã cung cấp đầy đủ danh mục SGK và số lượng đăng ký của các cơ sở giáo dục tới các NXB và đơn vị cung ứng sách. Việc tập huấn sử dụng SGK cho 100% giáo viên dạy lớp 1, tổ trưởng chuyên môn và cán bộ quản lý trường tiểu học được thực hiện kịp thời, đầy đủ, nghiêm túc, hoàn thành trước thời gian quy định của Bộ GD&ĐT. 100% học sinh tiểu học đã có đủ SGK trước ngày khai giảng năm học mới 2020-2021.

Chia sẻ