Sản phẩm CNTT thương hiệu Việt gặp khó khi tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, vì sao?

06/12/2018 - 22:39 - Nguồn: vnreview.vn Yêu cầu xóa tin

Đa phần các doanh nghiệp CNTT Việt Nam hiện nay vẫn còn dùng những công nghệ đã lỗi thời, thiếu đồng bộ dẫn đến khó cạnh tranh về chất lượng, giá thành. Một phần nguyên nhân này đến từ vấn đề thiếu vốn đầu tư, việc quản lý cũng khó theo được yêu cầu khách hàng về chất lượng, chi phí... do chưa mạnh dạn đầu tư áp dụng các công nghệ quản lý tiên tiến như PMS, LMS...

Tại hội thảo "Sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin thương hiệu Việt trong chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu: Cơ hội và thách thức", các diễn giả cho rằng Việt Nam là nơi thu hút thành công các tập đoàn CNTT lớn trên thế giới như Samsung, Intel, LG, Panasonic... Các doanh nghiệp nước ngoài cũng đang chiếm tỉ trọng lớn trong ngành CNTT ở nước ta, trong số đó thì Samsung lại chiếm tỉ lệ rất lớn (25% tổng kim ngạch xuất khẩu Việt Nam). Điều này phần nào là do năng lực hạn chế của các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm, dịch vụ CNTT tại Việt Nam.

Thực tế, hiện chỉ có khoảng gần 50 doanh nghiệp tham gia vào chuỗi sản xuất của Samsung, khá thấp trong khi số doanh nghiệp nước ngoài tham gia vào chuỗi này là khoảng hơn 600 doanh nghiệp CNTT. Bốn hạn chế lớn nhất của doanh nghiệp CNTT Việt đó là: công nghệ lạc hậu, phương thức quản lý cũ kỹ, thiếu lao động có trình độ và kỹ năng, và nắm bắt như cầu khách hàng chưa tốt.

Mặc dù Việt Nam là quốc gia có sự phát triển về CNTT tốt, nhiều người làm trong ngày này nhưng lao động có trình độ, kỹ năng, tư duy công nghiệp để vận hành các công nghệ tiên tiến là rất ít. Đó là lý do tại sao các doanh nghiệp FDI vẫn phải "kéo theo" các doanh nghiệp khác khi hoạt động, sản xuất tại Việt Nam.

Để cải thiện điều này, theo Bộ TT&TT, Việt Nam sẽ cần sửa đổi các bất cập liên quan đến chính sách ưu đãi đầu tư, có cơ chế chuyển giao, hợp tác trong hoạt động nghiên cứu - phát triển của các doanh nghiệp FDI. Đồng thời, Việt Nam cần hoàn thiện cơ quan quản lý nhà nước chuyên trách, đủ thẩm quyền để phát triển công nghiệp CNTT, điện tử viễn thông.

Trong đó, Việt nam sẽ thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư phát triển công nghiệp 4.0, sản xuất thiết bị đầu cuối và các sản phẩm thiết bị tiêu dùng, được sử dụng phổ biến trong các hộ gia đình Việt. Giai đoạn tới cần tập trung sản xuất thiết bị đầu cuối, thiết bị hạ tầng mạng viễn thông, IoT và các sản phẩm, giải pháp bảo đảm an toàn an ninh thông tin. Bên cạnh đó sẽ bố trí nguồn lực, chính sách ưu đãi để phát triển một số doanh nghiệp lớn có tiềm năng trở thành các Tập đoàn công nghệ của Việt Nam.

G.L