Sản xuất công nghiệp tháng 10 của Quảng Nam tiếp tục tăng cao

Xã hội 01/11/2018 - 18:54

Theo số liệu của Sở Công Thương Quảng Nam, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tháng 10 tiếp tục tăng, ước tính tăng 13,67% so với tháng trước và tăng 15,64% so với cùng kỳ năm 2017.

Sản xuất công nghiệp tháng 10 của Quảng Nam tiếp tục tăng cao - ảnh 1
Sản xuất công nghiệp của Quảng Nam tiếp tục tăng cao

Lũy kế 10 tháng, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 9,46% so cùng kỳ năm trước; trong đó tăng chủ yếu ở hai nhóm ngành lớn là công nghiệp chế biến chế tạo (11,88%) và ngành cung cấp nước và xử lý rác thải (9,97%).

Cụ thể, một số ngành công nghiệp tăng mạnh như: Chế biến thực phẩm (9,79%); sản xuất đồ uống (91%); sản xuất hàng may sẵn (45,42%); chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (34,29%); sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (79,67%); sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học (10,97%).

Tuy nhiên, một số ngành sản xuất tiếp tục giảm như: Nhóm ngành khai khoáng khác (-14,23%); sản xuất kim loại (-39,15%); sản xuất xe có động cơ (-5,91%); sản xuất và phân phối điện giảm (-9,31%).

Như vậy, cơ cấu ngành công nghiệp đã chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỷ trọng công nghiệp khai khoáng, tăng tỷ trọng ngành chế biến, chế tạo và ngành sản xuất phân phối điện, nước.

Cũng trong tháng 10, các hoạt động khác của ngành Công Thương cũng đạt những kết quả nhất định. Theo đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ trên địa bàn tỉnh ước đạt 3.935,839 tỷ đồng, tăng 1,89% so với tháng trước, tăng 7,63% so với tháng 10/2018. Tính chung 10 tháng đầu năm 2018, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 37.478,362 tỷ đồng, tăng 7,63% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế nhà nước ước đạt 1.826,586 tỷ đồng, kinh tế tập thể ước đạt 53,278 tỷ đồng, kinh tế cá thể ước đạt 19.421,475 tỷ đồng, kinh tế tư nhân ước đạt 15.224,757 tỷ đồng, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 952,267 tỷ đồng.

Đối với công tác cải cách hành chính, tháng 10 vừa qua, Sở Công Thương cũng triển khai rất tích cực và đạt kết quả tốt. Tính từ ngày 20/9 - 19/10/2018, Sở đã tiếp nhận, giải quyết 713 hồ sơ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực của Sở, trong đó số hồ sơ đã giải quyết: 707 hồ sơ (trước thời hạn 88, đúng hạn: 619), hồ sơ nộp qua trực tuyến: 234, hồ sơ đang giải quyết: 6 (chưa đến hạn: 6; quá hạn: 0), trực tuyến mức độ 4: 2 hồ sơ; tiếp tục thực hiện quy trình 4 bước tại Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư; thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính....

Theo ông Nguyễn Quang Thử - Giám đốc Sở Công Thương Quảng Nam, những tháng cuối năm, Sở sẽ thực hiện Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi liên kết ngành trong lĩnh vực chế biến sản xuất. Theo dõi tình hình thị trường, giá cả hàng hoá; báo cáo, đề xuất cấp trên giải pháp kiềm chế tăng giá hàng hoá trên thị trường khi cần thiết.

Đồng thời, phối hợp với các ngành trong việc kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh, lưu chuyển hàng hoá gia súc, gia cầm và các sản phẩm gia súc gia cầm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Bên cạnh đó, Sở sẽ tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, quy chế dân chủ cơ sở, quân sự - quốc phòng và văn thư, lưu trữ... theo đúng kế hoạch, chương trình công tác đã đề ra.

Thu Phương