Sau 5 năm, Hà Nội đạt được những thành tựu gì?

Xã hội 06/10/2020 - 18:00

Trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI, Hà Nội nêu ra những thay đổi tích cực, đồng thời chỉ ra những hạn chế, yếu kém để có giải pháp khắc phục kịp thời.

Chiều 6/10, tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, đại diện Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII và kết quả đã đạt được trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI.

Theo đại diện Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, báo cáo Chính trị Đại hội XVII khẳng định 14 kết quả nổi bật trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI.

Trong nhiệm kỳ qua, với tinh thần cầu thị, Đảng bộ Hà Nội đã nghiêm túc chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân khách quan, chủ quan để có giải pháp khắc phục kịp thời.

Sau 5 năm, Hà Nội đạt được những thành tựu gì? - ảnh 1

Thành ủy Hà Nội tổ chức buổi họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII.

Bên cạnh đó, Đảng bộ, chính quyền và người dân Thủ đô cũng chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, với nhiều cách làm sáng tạo và quyết liệt, nỗ lực, quyết tâm thực hiện, đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các Nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triến Thủ đô và Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố đi vào cuộc sống.

Thành ủy triển khai kịp thời, hiệu quả 8 chương trình công tác lớn toàn khóa, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện, có nhiều dấu ấn nổi bật.

Kinh tế Thủ đô tiếp tục được cơ cấu lại, nhất là trên các lĩnh vực trọng tâm, chuyển đổi mô hình tăng trưởng đạt kết quả tích cực, kinh tế tăng trưởng khá, cao hơn bình quân chung cả nước, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng hiện đại, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của cả nước.

Diện mạo Thủ đô có nhiều thay đổi, ngày càng xanh, sạch, đẹp, khang trang, văn minh, hiện đại hơn. Sự nghiệp văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học công nghệ tiếp tục phát triển, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Việc chăm lo cho con người và xây dựng hình ảnh người Hà Nội thanh lịch, văn minh có chuyển biến tích cực, các giá trị văn hóa truyền thống ngàn năm văn hiến được gìn giữ và phát huy.

Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước nhiều chỉ tiêu về văn hóa, giáo dục - đào tạo, thể dục, thể thao, nhất là thể thao với thành tích cao. Năng lực y tế được nâng lên. Chất lượng cuộc sống của người dân Thủ đô từ thành thị đến nông thôn, khu vực xa trung tâm, đồng bào dân tộc được cải thiện rõ rệt.

Tình hình chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh của Thủ đô tiếp tục được củng cố; trật tự, an toàn xã hội có chuyển biến tốt hơn; quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế được mở rộng, tạo dấu ấn quan trọng. Việc phối hợp với các cơ quan Trung ương, hợp tác, liên kết với các tỉnh, thành phố trong nước được đẩy mạnh. Vai trò, vị thế, uy tín của Thủ đô ngày càng được nâng cao cả trong nước và quốc tế.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng có nhiếu đổi mới. Đảng bộ Hà Nội gương mẫu, đi đầu thực hiện nghiêm túc, sáng tạo các Nghị quyết Trung ương (4, 6, 7 khóa XI, XII) gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đạt kết quả toàn diện và quan trọng; củng cố các cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết tốt nhiếu vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên, tạo nền tảng xây dựng Đảng bộ Thành phố trong sạch, vững mạnh. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền được tăng cường, có chuyển biến tích cực. Nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội được đổi mới. Truyền thống đoàn kết, thống nhất, hợp tác, trách nhiệm, bản lĩnh trong cấp ủy và tổ chức đảng các cấp được giữ vững và phát huy, kể cả nhũng lúc khó khăn nhất khi có biến động về lãnh đạo chủ chốt hay thiên tai, dịch bệnh nghiêm trọng.

Các khâu đột phá được tích cực thực hiện. Đột phá về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư có những chuyển biến rõ nét, cơ bản hoàn thành nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra. Đột phá về phát triến đồng bộ, hiện đại kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh đạt kết quả tích cực.

Tùng Lâm