Sau kiểm toán, nợ xấu của BIDV tăng thêm hơn 2.100 tỷ đồng

Kinh tế 08/04/2019 - 13:14

BizLIVE - Sau kiểm toán, tổng số nợ xấu nội bảng của ngân hàng tại thời điểm cuối năm 2018 lên tới 18.802 tỷ đồng, tăng hơn 2.100 tỷ đồng so với con số trong báo cáo tự lập. ...

Sau kiểm toán, nợ xấu của BIDV tăng thêm hơn 2.100 tỷ đồng - ảnh 1

Số nợ xấu tăng sau kiểm toán của BIDV chủ yếu tập trung ở nợ nhóm 3 (tăng 12,4%) và nhóm 4 (tăng 32%).

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV (mã BID) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 sau kiểm toán.
Theo đó, so với số liệu công bố trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh chưa kiểm toán, con số trên báo cáo sau kiểm toán không có nhiều biến động.
Cụ thể, kết thúc năm 2018, tổng thu nhập hoạt động của BIDV đạt 44.483 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2017. Trong khi đó, chi phí hoạt động ở mức 16.117 tỷ đồng, tăng 4% và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng tăng tới 27,3%, lên mức 18.893 tỷ đồng. 
Theo đó, kết thúc năm, lợi nhuận trước thuế của BIDV chỉ còn 9.4723 tỷ đồng, tăng nhẹ 9% so với năm 2017.
Dù vậy, một điểm đáng chú ý, là sau kiểm toán, tổng số nợ xấu nội bảng của ngân hàng tại thời điểm cuối năm 2018 lên tới 18.802 tỷ đồng, tăng hơn 2.100 tỷ đồng so với con số trong báo cáo tự lập (16.697 tỷ đồng).
Số nợ xấu tăng sau kiểm toán chủ yếu tập trung ở nợ nhóm 3 (tăng 12,4%) và nhóm 4 (tăng 32%).
Theo đó, tỷ lệ nợ xấu tại thời điểm cuối năm 2018 của BIDV là 1,91%/tổng cho vay, thay vì mức 1,69% như ngân hàng công bố trước đó.
Ngoài ra, tại thời điểm ngày 31/12/2018, BIDV còn nắm giữ hơn 14.138 tỷ đồng trái phiếu đặc biệt do VAMC phát hành, giảm 27% so với hồi đầu năm; trong đó đã trích lập dự phòng 7.676 tỷ đồng.
Cuối năm 2018, tổng tài sản của ngân hàng đạt 1,31 triệu tỷ đồng, tăng 9,2% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng đạt 988.739 tỷ đồng, tăng 14,1%. Huy động tiền gửi của khách hàng đạt 989.671 tỷ đồng, tăng 15,1%.

LINH LINH