Siết chặt thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài

21/06/2013 - 16:39 - Nguồn: phapluatxahoi.vn Yêu cầu xóa tin

Ngày 28-3-2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 24/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và Gia đình (HN&GĐ) về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15-5-2013. Nghị định này đã bãi bỏ Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10-7-2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật HN&GĐ về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. Nghị định số 69/2006/NĐ-CP ngày 21-7-2006 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP.

Theo đó, kể từ ngày 15-5-2013, một số thủ tục hành chính về quan hệ HN&GĐ có yếu tố nước ngoài có nhiều thay đổi. Một trong những thay đổi đó là việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam cư trú trong nước để đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài. Nếu trước đây, theo khoản 1 Điều 66 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27-12-2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch, UBND xã nơi cư trú của người có yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân thực hiện việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người đó kể cả kết hôn trong nước hay kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài.


Quy định mới về thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân theo Nghị định 24/2013/NĐ-CP sẽ hạn chế những hậu quả đáng tiếc khi phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài.         Ảnh: Q.Anh

Hiện nay, theo quy định tại Điều 14 và Điều 15 Nghị định số 24/2013/NĐ-CP, sau khi tiếp nhận hồ sơ yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam cư trú trong nước để đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và lệ phí,  UBND xã phải gửi văn bản xin ý kiến Sở Tư pháp kèm theo 1 bộ hồ sơ. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của UBND  cấp xã, Sở Tư pháp thực hiện thẩm tra, xác minh và có văn bản trả lời UBND cấp xã kèm trả hồ sơ; nếu từ chối giải quyết, Sở Tư pháp giải thích rõ lý do bằng văn bản gửi UBND cấp xã để thông báo cho người yêu cầu. Trong thời 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đồng ý của Sở Tư pháp, Chủ tịch UBND cấp xã ký Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người yêu cầu.

Việc siết chặt thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân cho những đối tượng trên xuất phát từ thực tế thời gian qua có nhiều trường hợp phụ nữ Việt Nam kết hôn với công dân là người nước ngoài không xuất phát từ tình yêu nên có nhiều hậu quả đáng tiếc đã xảy ra.            

  
    Phương Anh