Sinh viên ĐH Hải Phòng thực hiện 43 công trình khoa học trong năm học 2012 - 2013

Xã hội 17/04/2013 - 22:08

Sáng 17 - 4, Đoàn thanh niên trường ĐH Hải Phòng tổ chức hội nghị '' Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2013.

Năm học 2012 - 2013, Trường ĐH Hải Phòng có 43 côngtrình nghiên cứu khoa học và 58 bài báo khoa học của sinh viên và các nhóm sinh viên thực hiện.Trong đó, khối Khoa học - công nghệ có 9 công trình và 16 bài báo; khối kinh tế - xã hội - ngoạingữ có 34 công trình và 43 bài báo. 

no image
Sản phẩm NCKHdo sinh viên thực hiện giới thiệu tại hội nghị

Phong trào nghiên cứu khoa học được Đoàn trường đẩymạnh, giúp sinh viên tiếp cận và nắm bắt thực tế, củng cố kiến thức đã học, áp dụng lý thuyết vàothực tiến sản xuất từ đó nâng cao kiến thức chuyên môn, nắm vững các phương pháp nghiên cứu khoahọc.

Thông qua sự bình chọn của Hội đồng khoa học, hội nghịtrao 1 giải A, 2 giải B, 4 giải C và 7 giải D cho các công trình nghiên cứu có chấtlượng.